حقوق و دستمزد
مالیات شرکت های بورسی:
مالیات شرکت های بورسی:
١٣٩٥/٠٧/١٥

حقوق و دستمزد

🔴 مالیات شرکت های بورسی:

يكی از تغييرات مهم در فضای كسب و كار به خصوص شركت های بورسی بحث ماليات است. در تغييرات ماليات مستقيم در زمينه شركت های بورسی اتفاقات خوبی رخ داده كه در زير به آنها اشاره ای كوتاه می كنم.

1⃣ شركت هايي كه در بورس پذيرفته شده اند ماليات آن شركت ها به جای ٢٥ درصد ٢٢/٥ درصد خواهد بود كه قبلا هم وجود داشت.

2⃣ شركت های بورسی كه سهم شناور آزاد آن بالای ٢٠ درصد باشد به جای ٢٢/٥ درصد مالياتشان ٢٠ درصد است.
 
3⃣ شركت هايی كه نسبت به سال قبل رشد سود آوري داشته باشند به ازاي هر ١٠ درصد رشد سود، از ١ درصد معافيت علاوه بر معافيت هاي بالا برخوردار مي شوند تا سقف ٤ درصد، يعني اگر شركتی ٢٠ درصد شناور داشته باشد ٢٠ درصد ماليات  می دهد، اگر سود شرکت ۱۰ درصد نسبت به سال قبل رشد كند ١٩ درصد ماليات مي دهد، اگر سود شركت ٢٠ درصد رشد كند ١٨ درصد، اگر ٣٠ درصد رشد كند ١٧ درصد و اگر ٤٠ وبيشتر رشد كند ١٦ درصد ماليات می دهد.

اين موضوع كمك شايانی به شركت ها است كه در قانون ماليات جديد ديده شده است.