حقوق و دستمزد
مالیات بر ارزش افزوده چیست؟
مالیات بر ارزش افزوده چیست؟
١٣٩٥/٠٦/٢٨

حقوق و دستمزد

🔴 مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در ایران با پیشنهاد دپارتمان امور مالی صندوق بین المللی پول در سال 1370 اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده با هدف اصلاح نظام مالیاتی در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت و با تصویب قانون مالیات ارزش افزوده با شماره 16273/95 در تاریخ 1387/03/19 اجرای آن از اول مهرماه1387الزامی گردید.

⭕️ تعریف مالیات بر ارزش افزوده:

مالیات برارزش افزوده عبارتست از نوعی مالیات غیرمستقیم برمصرف که بطور غیر انباشته بر کلیه مراحل تولید و توزیع خصوصی کالا و خدمات تعلق می گیرد.