حقوق و دستمزد
تعرفه ها

تعرفه خدمات ایسالاری برای کافی نت ها یا کارگزاران بیمه
تمامی سرویس ها و امکانات سایت برای کافی نت ها، کارگزاران بیمه و همچنین تمامی افرادی که بالای ده کارگاه فعال در سیستم ثبت کنند، رایگان می باشد.
 


تعرفه خدمات ایسالاری برای افراد عادی
 
شرح کارمزدمبلغ (تومان)
کارمزد مشاورهرایگان
کارمزد پرداخت حق بیمهرایگان
ثبت نام و ثبت اطلاعات کارگاه و پرسنلرایگان
کارمزد عملیات حقوق (یک نفر)7500
کارمزد عملیات حقوق (به ازای نفرات بعدی)1500

به عنوان مثال اگر شرکت یا کارگاه شما 4 پرسنل داشته باشد، کارمزد عملیات حقوق یک ماه شامل موارد زیر، مجموعا مبلغ 12000 تومان خواهد شد:
• ثبت اولیه اطلاعات حقوق
• تهیه دیسکت بیمه و مالیات
• دریافت و چاپ فیش حقوقی پرسنل
• بارگزاری فایل های دیسکت بیمه و مالیات در سایت های تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی (در صورت مشمول بودن)
• صدور فیش پرداختی حق بیمه کارفرما و پرداخت آن
• و خدمات دیگر