حقوق و دستمزد
مقالات
فرق بین تقلب و اشتباه براساس استاندارد حسابرسی بدین شرح است
فرق بین تقلب و اشتباه براساس استاندارد حسابرسی بدین شرح است:
 
تقلب:به اقدامات عمدی یک یا چندنفر از مدیران،کارکنان یا اشخاص ثالث اطلاق میشود که به ارایه نادرست صورتهای مالی منجر میشود. ویا تحریف یک حقیقت با اهمیت توسط شخصی که میداند مطالبش صحت ندارد.
 
 
 
 
 
١٣٩٧/٠٦/١٤

دانستنی قانون کار
١٣٩٥/١١/٠٦

آخرین اخبار
رای دیوان عدالت اداری درخصوص مرخصی بارداری
مرخصی بارداری بانوان شاغل در بخش خصوصی همچنان 9 ماه و همسران ایشان دو هفته
١٣٩٥/٠٤/٢٢