حقوق و دستمزد
جزییات جدید ثبت نام بیمه کارگران ساختمانی اعلام شد
جزییات جدید ثبت نام بیمه کارگران ساختمانی اعلام شد
١٣٩٥/١١/٠٦

حقوق و دستمزد ایسالاری

🔶🔷جزییات جدید ثبت نام بیمه کارگران ساختمانی اعلام شد

مدیرکل دفتر بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: براساس مصوبه نشست چهارم کار گروه اصلی قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی کشور، افرادی که برای دریافت خدمت بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در سامانه خدمات حمایتی ثبت‌نام کرده‌ و برای دریافت خدمت حایز شرایط شده‌اند از طریق انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی به صورت رایگان بازرسی میدانی می‌شوند.

📍درصورتی که براساس مستندات مربوطه احراز اشتغال آنها تایید نهایی شود، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته و یا در صورتی که پیشتر از این بیمه استفاده می‌کردند بیمه آنها تداوم می‌یابد.