حقوق و دستمزد
اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص
اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص
١٣٩٥/٠٦/٢٤
🔴 اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص ؛

☑️ تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم

⭕️ اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک ها و ... منوط به اخذ گواهی های زیر خواهد بود:

۱ . گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده

۲ . گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه ای از صورت های مالی ارائه شده به بانک ها و سایر موسسات اعتباری

⭕️ برابر ضوابط اجرائی تعیین و ابلاغ شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی، اعطای تسهیلات برای اشخاص حقوقی از مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و بالاتر مشمول تبصره مذکور و اخذ گواهی های یاد شده می باشد.

⭕️ از اول دی سال ۱۳۹۲، پذیرش و پاسخگوئی استعلامات در کلیه واحدهای مالیاتی صرفاً از طریق سامانه الکترونیکی ایجادشده صورت می گیرد.

⭕️ لذا با توجه به مراتب و آنچه که در ماده ۴ ضوابط اجرائی ابلاغی آمده، لازم است اشخاص متقاضیِ تسهیلات در راستای تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانونِ مذکور نسبت به تهیه و تنظیم صورت های مالی مطابق نمونه های موجود و ارائه آن به بانک اعطاء کننده تسهیلات و نیز اعلام کد شش رقمی واحد مالیاتی خود به بانک مربوطه اقدام تا نسبت به استعلام از واحد مالیاتی از طریق سامانه الکترونیکی ایجادشده به همین منظور اقدام گردد.