حقوق و دستمزد
اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در بیستمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در بیستمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
١٣٩٥/١١/٠٦

حقوق و دستمزد ایسالاری

اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی کشور  در بیستمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

📍مردم باید از حقوقشان مطلع شوند

📍سازمان امور مالیاتی در هیات های حل اختلاف فقط یک سوم رای دارد !

📍 از شهریور ماه 1395تراکنش های بانکی تعداد 260 نفر بررسی که منجر به صدور 45 برگ تشخیص و وصول 750 میلیارد تومان مالیات شده است.

📍در پذیرش اعتبار معاملات با اشخاص موجود در لیست سیاه ، بر اساس  اعتبار اصالت معامله  انجام می گردد نه صرف درج نام در لیست مزبور.

📍جهت صدور گواهی ماده 186 ، ارایه چک جهت ضمانت نیز قابل قبول است.

📍در اقساطی نمودن بدهی مالیاتی بیشترین حجم قسط را برای سال سوم می پذیریم .