حقوق و دستمزد
گلچینی از اخبار مهم حسابداری و مالیاتی
گلچینی از اخبار مهم حسابداری و مالیاتی
١٣٩٥/٠٧/٢٢
📰گلچینی از اخبار مهم  حسابداری و مالیاتی 📰

١- معافيت ماليات حقوق سال ٩٥ رقم ١.٣٠٠.٠٠٠ تومان تعيين شد

٢- هر گونه بيمه از سال ٩٥ از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف شد

٣- سنوات حقوق در هر صورتي از سال ٩٥ از كسر ماليات معاف و در صورت كسر تخلف هست

٤- نرخ ٩ درصد ماليات بر ارزش افزوده سال ديگر اضافه نميشه

٥-تاريخ اظهارنامه شركتها همچنان ٣١ تير اما مشاغل بند ب ٣١ خرداد شد

٦- مشاغل همه مكلف شدند دستگاه pos نصب كنن و در اظهارنامه ٩٥ ( يعني سال ٩٦ ) حتما گردششون ثبت بشه

٧- ماده ١٨١ قانون ماليات ك قبلا حكم قضايي بود تغيير كرد و به پليس مالياتي تغيير كرد

٨- ماليات بر خانه خالي از سال دوم نصف مشمول ماليات ( يعني مثلا اجاره ١ ميليون ) ضرب در ٧٥ درصد مشمول = ٧٥٠ مشمول ماليات
اين عدد ضرب در ضريب معافيت بر اساس( حقيقي حقوقي )* نصف

سال سوم معادل ١٠٠ درصد ماليات
سال چهارم و بعد معادل ١٥٠ درصد

٩- استاندار ١٥ سرمايه گذاري ها بر اساس همون استاندارد قديم و جديد فعلا اجرا نميشه

١٠- ماده ٢٧٢ موسسه هاي حسابدار رسمي براي تعيين درامد مشمول ماليات حذف شد و در مورد شركتهاي خصوصي اختيار با مميز هست ك بده به موسسات
ودر مورد دولتي ها سازمان حسابرسي

١١-قراردادهاي pc و epc پيمانكاري از اين به بعد به جاي محاسبه بر اساس درصد پيشرفت كار مبنا بر اساس صورت وضعيت تاييد شده است

١٢- اسم ماليات بر ارزش افزوده به اسم ماليات بر مصرف نهايي تغيير خواهد كرد

١٣- براي مصرف كننده نهايي اصلا گرفتن كد ملي و كد اقتصادي لازم نيست ( مثل سوپر ماركتها و

١٤- بيمه شخص ثالث براي همه خودروها اجباري شد و عدم تمديد روزانه ٢/٥ درصد تصاعدي جريمه دارد

١٥- شركتهاي صنعتي ك پروژه R&D يا همون پژوهش دارن در صورت اثبات هزينه ش كامل قابل قبول و البته ١٠ درصدم معافيت مالياتي ميگیرن

١٦- ترازنامه جديد به اين صورت هست ك
به جاي حسابها و استاد دريافتني تجاري
و ساير حساب هاي دريافتني

فقط يك حساب به نام
دريافتني هاي تجاري و غير تجاري
بايد استفاده كنن

سرمايه گذاري در املاك جدا گزارش ميشه

يك حساب ديگر به نام
دارايي نگهداري شده براي فروش
سود زيان به اين صورت
سود حاصل از عمليات در حال تداوم
سود و زيان عمليات متوقف شده