حقوق و دستمزد
دستمزد روزانه مقطوع مشاغل در سال 95
حقوق و دستمزد روزانه مقطوع مشاغل در سال 95

145. سازندگان و فروشندگان مصنوعات فلزی انواع میز تحریر - فایل - جای نقشه - کمد بایگانی - جالباسی - تخت بیمار دو شکن و سه شکن - تخت معاینه و زایمان اتوکلاو - انواع صندلی اداری و آزمایشگاهی - صندلی گردان -صندلی محصلی- صندلی آزمایشگاهی - انواع کابینت آشپزخانه با درب چوبی و بدنه فلزی و تمام فلز-انواع قفسه مشبک جهت انبارهای دولتی وخصوصی و بوتیک - انواع هود صنعتی و خانگی - انواع صندوق نسوز و درب خزانه بانکها - انواع لوازم ساحلی-صندلی باغ سبز تاب-سرسره-الاکلنگ- چرخ فلک و سبدهای آبچکان و غیره- انواع آشپزخانه های صنعتی مانند سلف سرویس - یخچال ویترینی - سیب زمینی پوست کن - مخلوط کن خمیر شیرینی پزی و نانوائی و دستگاههای مدرن انواع نان پزی - آب سردکن - انواع ماشین های لباسشوئی سطلی و چهارگوش و آبگرمکن برقی و نفتی - انواع کالسکه بچه - سه چرخه ،دوچرخه و روروک با سایبان مخصوص و تیرک چادر صحرائی و تی سازی - انواع جعبه ابزار صنعتی و جعبه ترانس جوش و تابلو فشار قوی - انواع زیر یخچالی و جاکفشی -جعبه دارو و فروشگاههای مربوطه - سازندگان مصنوعات فایبرگلاس و فورمیکا - سازندگان نماهای ساختمانی (نماساز)
1. آرایشگاه مردانه و زنانه (درجه یک)
کد اقتصادی: 84501 - 84503 - 84505
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1آرایشگر و مانیکوریست1.15311,3001.2324,900
2وردست و صندوقدار1.1297,8001.2324,900
3پادو و کارگر متفرقه1.05284,3001.15311,300
2. آرایشگاه مردانه و زنانه (درجه دو)
کد اقتصادی: 84501 - 84503 - 84505
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1آرایشگر و مانیکوریست1.1297,8001.2324,900
2وردست و صندوقدار1.1297,8001.15311,300
3پادو و کارگر متفرقه1.05284,3001.15311,300
3. آرایشگاه مردانه و زنانه (درجه سه)
کد اقتصادی: 84501 - 84503 - 84505
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1آرایشگر و مانیکوریست1.1297,8001.2324,900
2وردست و صندوقدار1.05284,3001.15311,300
3پادو و کارگر متفرقه1.05284,3001.15311,300
4. آرایشگاه مردانه و زنانه (درجه چهار)
کد اقتصادی: 84501 - 84503 - 84505
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1آرایشگر و مانیکوریست1.1297,8001.15311,300
2وردست و صندوقدار1.05284,3001.15311,300
3پادو و کارگر متفرقه1.05284,3001.1297,800
5. بلورسازی دستی
کد اقتصادی: 34201 - 34209 - 34210 - 34211 - 34213 - 34214 - 34215
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استادکار - انبردار - سرپرست - پرداختکار دستی - حباب ساز و دسته پارچ گذار1.2324,9001.25338,400
2استادکارپرس فشاری - استادکارکمپرسی - استادکاربادی - استادکارلوله ساز - برشکار1.15311,3001.25338,400
3باربیار - گرمخانه چی - پرداختکار - مخلوط کن - (کارگرعیارخانه ) موتورچی1.1297,8001.2324,900
4کمک پرسکار - گوی ساز و تابنده1.05284,3001.15311,300
5گوی خشک کن - باربگیر1.05284,3001.15311,300
6شیشه بر - شیشه سوز - شیشه پاکن - نظافتچی - کارگرساده و متفرقه1.05284,3001.1297,800
6. پیراهن دوز
کد اقتصادی: 24308 - 24310 - 24311 - 24312 - 24313 - 24314 - 24320 - 24321 - 65204 - 65220
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1برشکار - استادکار - سرپرست وپیش کار1.15311,3001.25338,400
2یقه دوز - تنه دوز - اطوکش - پرسکار - چرخکار - زیگزالدوز - وردست - مچ دوز - کمک یقه دوز - تمامی دوز - پیژاما دوز و فروشنده1.1297,8001.2324,900
3مادگی دوز - دکمه دوز - چرخکارزن - چرخکار چین - جعبه کن - پادو - کارگرساده - کارآموز1.05284,3001.15311,300
7. چلوکباب و چلو خورش
کد اقتصادی: 84205 - 84206 - 84212 - 84229
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1تخته زن1.2324,9001.3351,900
2چلو پز - خورش پز1.2324,9001.25338,400
3کباب پز - حسابگر - بوفه چی1.15311,3001.25338,400
4پیش خدمت - فروشنده1.1297,8001.2324,900
5ظرفشوی - سایر کارگران1.1297,8001.15311,300
8. خشکبار و آجیل فروش
کد اقتصادی: 21301 - 21317 - 21319 - 21330
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1ترازودار - فروشنده - منشی1.15311,3001.2324,900
2شورکار - وردست1.1297,8001.2324,900
3تخته زن - انباردار - بوجار - باربر1.05284,3001.15311,300
4پادو1.05284,3001.15311,300
9. دوزندگی های (مردانه و زنانه)
کد اقتصادی: 24302 - 24303 - 24304 - 24306 - 24309 - 24315 - 24316 - 24317 24318 - 24322 - 24324 - 24325 - 24326 - 24327
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استادکار - برشکار1.25338,4001.35365,500
2کت دوز - شلوار دوز - ژیله دوز - ضخیم دوز - نازک دوز1.2324,9001.25338,400
3وردست1.1297,8001.15311,300
4پادو1.05284,3001.15311,300
10. ریخته گری ها ( لوله ریز - چدن ریز )
کد اقتصادی: 35402 - 35404 - 35405 - 35407 - 35408 - 35410
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1قالب گیر1.25338,4001.35365,500
2کوره دار1.15311,3001.25338,400
3وردست - پادو - کارگرمتفرقه1.1297,8001.15311,300
11. ریخته گری ها (آلومینیوم ریز - برنج ریز و مفرغ ریز)
کد اقتصادی: 35402 - 35404 - 35405 - 35407 - 35408 - 35410
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1قالبگیر - سوهانکار - پرداخت کار - تراشکار1.2324,9001.3351,900
2کوره دار1.15311,3001.25338,400
3وردست - پادو - کارگرمتفرقه1.1297,8001.15311,300
12. سراج
کد اقتصادی: 29201 - 29202 - 29204 - 2 - 205 - 29207 - 29208 - 29209 - 29211 - 29212 29213 - 29214 - 29215
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1طراح - استادکار1.25338,4001.35365,500
2تخته زن - برشکار1.2324,9001.3351,900
3چرخکار - پرسکار - کلا فکار1.15311,3001.25338,400
4وردست1.1297,8001.2324,900
5پادو1.05284,3001.15311,300
13. سنگ کوبی ها
کد اقتصادی: 34501
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1راننده کامیون1.3351,9001.45394,500
2راننده وانت1.3351,9001.4379,000
3سنگ کوب - لا شه بر - فرز کار - سنگ ساب1.15311,3001.2324,900
4سرکارگر - سرپرست - منشی1.2324,9001.3351,900
5آسیا ب کن - فر قون کش - سنگ بارکن - کارگرجرثقیل - تله بر1.1297,8001.2324,900
6کارگرساده - وسط کار - سرایدار1.05284,3001.15311,300
14. شیشه بر و شیشه فروش
کد اقتصادی: 63001 - 63003 - 63004 - 63005 - 63007
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1نشکن کار - قواره بر - آلومینیوم کار - نصب کننده شیشه اتومبیل1.2324,9001.3351,900
2فروشنده - زامسقه کار - زوارکوب1.15311,3001.25338,400
3وردست - تخلیه کن - باربر - بسته کن - نظافتچی1.1297,8001.15311,300
4پادو - کارگرمتفرقه1.05284,3001.15311,300
15. عکاسی
کد اقتصادی: 84602 - 84603 - 84604 - 84609
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1عکسبردار1.2324,9001.25338,400
2رتوش کار - اگراندیسمان کن1.15311,3001.2324,900
3چاپ کن - کارگرتاریکخانه1.1297,8001.2324,900
4وردست(دورعکس زن - عکس خشککن)1.05284,3001.15311,300
5نظافتچی1.05284,3001.15311,300
16. کفش دوزی دستی
کد اقتصادی: 24101 - 24103 - 24105 - 24107 - 24110
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1فروشنده - پرداخت کن - لوکس دوز - پیش کار - پستائی ساز - دورنعلکی کن1.2324,9001.25338,400
2بخیه کش - بخیه دوز - بدوز1.15311,3001.25338,400
3وردست1.1297,8001.2324,900
4پادو - نظافتچی1.05284,3001.15311,300
17. کشباف و جوراب باف
کد اقتصادی: 23307 - 23502 - 23504 - 23506 - 23511 - 23512
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استادکارفنی - طراح - سرپرست1.15311,3001.25338,400
2برشکار - بافنده ماشینهای سنگین برقی1.1297,8001.2324,900
3دانه گیر کشبا ف دستی و برقی - گردباف - جوراب باف - پتو و حوله1.1297,8001.2324,900
4بخارکار - چرخکار - کشباف(خیاط) - زیگزالدوز - ا طو کار1.1297,8001.15311,300
5مادگی و دکمه دوز - دست دوز - کار تاکن - بازار رو - وردست1.05284,3001.15311,300
6کارآموز - پادو - کارگرساده1.05284,3001.15311,300
18. کافه رستوران لوکس
کد اقتصادی: 84209 - 84210 - 84212 - 84224
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1سرآشپز1.4379,0001.5406,000
2آشپز1.35365,5001.5406,000
3سرپیش خدمت1.3351,9001.4379,000
4کمک آشپز - کباب پز1.3351,9001.4379,000
5حسابدار1.15311,3001.2324,900
6بن نویس - صندوقدار1.1297,8001.2324,900
7بستنی ساز1.1297,8001.2324,900
8اردورچی1.1297,8001.2324,900
9بوفه چی - آبدارچی1.1297,8001.2324,900
10کمک پیش خدمت1.1297,8001.2324,900
11ظرفشوی و نظافتچی1.1297,8001.2324,900
12دربان1.1297,8001.2324,900
13مامور رختکن1.1297,8001.2324,900
14پیش خدمت1.25338,4001.35365,500
19. کافه رستوران (درجه یک)
کد اقتصادی: 84209 - 84210 - 84212 - 84224
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1آشپز1.35365,5001.5406,000
2سرپیش خدمت1.3351,9001.4379,000
3کمک آشپز1.25338,4001.35365,500
4حسابدار1.1297,8001.2324,900
5بن نویس - صندوقدار1.1297,8001.2324,900
6بستنی ساز1.1297,8001.2324,900
7اردورچی1.1297,8001.2324,900
8بوفه چی - آبدارچی1.1297,8001.2324,900
9کمک پیش خدمت1.1297,8001.2324,900
10ظرفشوی و نظافتچی1.1297,8001.15311,300
11دربان1.1297,8001.15311,300
12مامور رختکن1.1297,8001.15311,300
13پیش خدمت1.2324,9001.3351,900
20. کافه رستوران (درجه 2)
کد اقتصادی: 84209 - 84210 - 84212 - 84224
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1آشپز1.35365,5001.5406,000
2کمک آشپز - کباب پز1.25338,4001.35365,500
3حسابدار1.1297,8001.2324,900
4بن نویس - صندوقدار1.1297,8001.15311,300
5بستنی ساز1.1297,8001.15311,300
6اردورچی1.1297,8001.15311,300
7بوفه چی - آبدارچی1.1297,8001.15311,300
8کمک پیش خدمت1.1297,8001.15311,300
9ظرفشوی و نظافتچی1.05284,3001.15311,300
10دربان1.05284,3001.15311,300
11مامور رختکن1.05284,3001.15311,300
12پیش خدمت1.15311,3001.25338,400
21. کافه رستوران (درجه 3)
کد اقتصادی: 84209 - 84210 - 84212 - 84224
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1آشپز1.35365,5001.5406,000
2کمک آشپز - کباب پز -1.25338,4001.35365,500
3حسابدار1.1297,8001.2324,900
4بن نویس - صندوقدار1.1297,8001.15311,300
5بستنی ساز1.1297,8001.15311,300
6اردورچی1.1297,8001.15311,300
7بوفه چی - آبدارچی1.1297,8001.15311,300
8کمک پیش خدمت1.1297,8001.15311,300
9ظرفشوی و نظافتچی1.05284,3001.15311,300
10دربان1.05284,3001.15311,300
11مامور رختکن1.05284,3001.15311,300
12پیش خدمت1.15311,3001.25338,400
22. گچ پز
کد اقتصادی: 34404 - 34405 - 34406 - 34407 - 34413 - 34414
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1راننده1.2324,9001.3351,900
2کمک راننده1.1297,8001.2324,900
3سرکارگر1.15311,3001.25338,400
4کوره سوزان - سنگ چین - گچ بارکن - سرآسیاب1.15311,3001.25338,400
5کارگرمتفرقه - منشی1.05284,3001.15311,300
23. آهک پز
کد اقتصادی: ب 34404 - 34405 - 34406 - 34407 - 34413 - 34414
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1راننده1.2324,9001.3351,900
2کمک راننده - آهک پز - آهک بارکن - سنگ کش - سنگ ریز1.1297,8001.2324,900
3کارگرمتفرقه - منشی1.05284,3001.15311,300
4استاد کار1.15311,3001.25338,400
24. گرمابه دار
کد اقتصادی: 84507
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1کیسه کش1.1297,8001.2324,900
2دخل دار1.1297,8001.15311,300
3جامه دار1.05284,3001.15311,300
4پادو1.05284,3001.15311,300
5کارگرفنی - موتورچی (موتورسوزان)1.2324,9001.3351,900
25. فخار
کد اقتصادی: 34103 - 34104 - 34105 - 34106 - 34108 - 34113
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1راننده1.2324,9001.3351,900
2کمک راننده1.1297,8001.2324,900
3کوره چین - سرکارگر1.15311,3001.25338,400
4کوره سوز1.15311,3001.2324,900
5آجردار - چرخکش - انبارزن1.1297,8001.2324,900
6قالب کش - گل ساز - قالب دار1.15311,3001.2324,900
7کمک کوره سوز - ذغال کش1.1297,8001.2324,900
8بار جمع کن - عمله مزدی ( اربابی) - پا چر خکش1.1297,8001.2324,900
9منشی - دفتردار - سایر مشاغل1.2324,9001.3351,900
26. قصاب و گوشت فروش
کد اقتصادی: 63501 - 63503
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1فروشنده ( قصاب )1.15311,3001.2324,900
2وردست(کمک فرو شنده - گوشت خوردکن)1.1297,8001.15311,300
3پادو1.05284,3001.1297,800
27. قناد
کد اقتصادی: 21807 - 21811
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استادکار خلیفه یا کارگر شیرینی ساز - ترساز - اجاقکار - روغنکار - تردساز1.3351,9001.4379,000
2وردست - خمیرکن - فردار - پزنده - پای میز - پیشکار - ترازو دار - فروشنده - صندوقدار - حسابدار - بسته بند - ماشین کار1.15311,3001.25338,400
3نظافتچی - آبدارچی - ظرفشو - پادو1.05284,3001.15311,300
28. موزائیک ساز و سیمانکار
کد اقتصادی: 34504 - 34506 - 34507 - 34510 - 34512 - 34514 - 34515 34517 - 34519 - 34521 - 34523 - 34524
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1پله ریز1.2324,9001.3351,900
2قالبدار - پرسکار1.2324,9001.25338,400
3لوله ریز1.15311,3001.25338,400
4سابکار(صیقل کار) - رنگ ساز - ناری ساز - سایر کارگران1.15311,3001.2324,900
29. مسافرخانه و مهمانخانه
کد اقتصادی: 84306 - 84307 - 84311
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیرداخلی1.2324,9001.25338,400
2دفتردار - انباردار1.15311,3001.2324,900
3تلفنچی - آبدارچی - بوفه چی - پیش خد مت1.1297,8001.2324,900
4سرایدار - اطاقدار - نظافتچی1.1297,8001.15311,300
5لبا سشو1.05284,3001.15311,300
30. هتلداران چهار ستاره
کد اقتصادی: 84305 - 84308
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1سرآشپز1.5406,0001.6433,200
2آشپز1.35365,5001.5406,000
3سرپیش خدمت1.35365,5001.5406,000
4مترهتل1.35365,5001.5406,000
5مکانیک1.35365,5001.5406,000
6متخصص کارهای الکتریکی1.35365,5001.5406,000
7خیا ط1.35365,5001.5406,000
8سرپرست نگهداری ظروف1.35365,5001.5406,000
9نجار1.35365,5001.5406,000
10بنا1.35365,5001.5406,000
11سیم کش1.35365,5001.5406,000
12نقا ش1.35365,5001.5406,000
13متصدی دیگ بخار - آتشخانه1.35365,5001.5406,000
14سرباغبان1.35365,5001.5406,000
15راننده1.35365,5001.5406,000
16سرپرست اطا ق دارها1.35365,5001.5406,000
17مامور اطلا عات - رزرواسیون1.35365,5001.5406,000
18اطا قدار1.3351,9001.4379,000
19مهماندار1.25338,4001.35365,500
20تلفنچی1.25338,4001.35365,500
21صندو قدار جزء1.25338,4001.35365,500
22بن نویس1.25338,4001.35365,500
23پیش خدمت1.25338,4001.35365,500
24متصدی استخرشنا1.25338,4001.35365,500
25مامورخرید1.25338,4001.35365,500
26متصدی زمین تنیس1.25338,4001.35365,500
27کمک آشپز1.25338,4001.35365,500
28بارمن1.2324,9001.25338,400
29دربان1.2324,9001.25338,400
30گارد1.2324,9001.25338,400
31لباسشوی ( اطو کش)1.2324,9001.25338,400
32ویلا دار1.2324,9001.25338,400
33پیش خدمت اطاق1.2324,9001.25338,400
34کمک انباردار1.2324,9001.25338,400
35باغبان1.2324,9001.25338,400
36باربر1.2324,9001.25338,400
37بوفه چی1.2324,9001.25338,400
38آبدار1.2324,9001.25338,400
39کمک پیش خدمت1.2324,9001.25338,400
40ظرفشوی1.2324,9001.25338,400
41مامور رختکن1.2324,9001.25338,400
42نظا فتچی1.2324,9001.25338,400
31. هتلدارن سه ستاره
کد اقتصادی: 84305 - 84308
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1سر آشپز1.4379,0001.55419,600
2آشپز1.35365,5001.5406,000
3سرپیش خدمت1.35365,5001.5406,000
4متر هتل1.35365,5001.5406,000
5مکانیک1.35365,5001.5406,000
6خیاط1.35365,5001.5406,000
7متخصص کارهای الکتریکی1.35365,5001.5406,000
8سرپرست نگهداری ظروف1.35365,5001.5406,000
9راننده1.35365,5001.5406,000
10نجار1.25338,4001.35365,500
11بنا1.25338,4001.35365,500
12سیم کش1.25338,4001.35365,500
13نقاش1.25338,4001.35365,500
14متصدی دیگ بخار و آتشخانه1.25338,4001.35365,500
15کمک آشپز1.2324,9001.3351,900
16مامور اطلاعات و رزرواسیون1.2324,9001.3351,900
17مامور خرید1.2324,9001.3351,900
18پیش خدمت1.2324,9001.3351,900
19پیش خدمت اطاق1.2324,9001.3351,900
20متصدی استخرشنا1.2324,9001.3351,900
21متصدی زمین تنیس1.2324,9001.3351,900
22اطا قدار1.2324,9001.3351,900
23مهماندار1.2324,9001.3351,900
24تلفنچی1.2324,9001.3351,900
25صندو قدارجز1.2324,9001.3351,900
26بن نویس1.2324,9001.3351,900
27سرپرست اطا قدارها1.2324,9001.3351,900
28بارمن1.15311,3001.25338,400
29دربان1.15311,3001.25338,400
30گارد1.15311,3001.25338,400
31لباسشوی ( اطو کش)1.15311,3001.25338,400
32ویلا دار1.15311,3001.25338,400
33کمک انباردار1.15311,3001.25338,400
34باغبان1.15311,3001.25338,400
35باربر1.15311,3001.25338,400
36بو فه چی1.15311,3001.25338,400
37آبدار1.15311,3001.25338,400
38کمک پیش خدمت1.15311,3001.25338,400
39ظرفشوی1.15311,3001.25338,400
40مامور رختکن1.15311,3001.25338,400
41نظا فتچی1.15311,3001.25338,400
32. هتلداران یک و دو ستاره
کد اقتصادی: 84305 - 84308
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1راننده1.3351,9001.4379,000
2آشپز1.3351,9001.4379,000
3سرپیش خدمت1.3351,9001.4379,000
4متر هتل1.3351,9001.4379,000
5مکانیک1.3351,9001.4379,000
6متخصص کارهای الکتریکی1.3351,9001.4379,000
7سرپرست نگهداری ظروف1.3351,9001.4379,000
8خیاط1.3351,9001.4379,000
9کمک آشپز1.15311,3001.25338,400
10مهماندار1.15311,3001.25338,400
11تلفنچی1.15311,3001.25338,400
12صندو قدار جزء1.15311,3001.25338,400
13بن نویس1.15311,3001.25338,400
14سرپرست اطا قدارها1.15311,3001.25338,400
15مامورخرید1.15311,3001.25338,400
16متصدی استخرشنا1.15311,3001.25338,400
17متصدی زمین تنیس1.15311,3001.25338,400
18بارمن1.15311,3001.2324,900
19دربان1.15311,3001.2324,900
20گارد1.15311,3001.2324,900
21لباسشوی ( اطو کش)1.15311,3001.2324,900
22پیش خدمت1.15311,3001.2324,900
23ویلا دار1.15311,3001.2324,900
24پیش خدمت اطاق1.15311,3001.2324,900
25کمک انباردار1.15311,3001.2324,900
26باغبان1.15311,3001.2324,900
27اطا قدار1.15311,3001.2324,900
28باربر1.15311,3001.2324,900
29بو فه چی1.15311,3001.2324,900
30آبدار1.15311,3001.2324,900
31کمک پیش خدمت1.15311,3001.2324,900
32ظرفشوی1.15311,3001.2324,900
33مامور رخت کن و نظافتچی1.15311,3001.2324,900
34مامور اطلاعات و رزرواسیون1.15311,3001.25338,400
33. اتو سرویس
کد اقتصادی: 38401 - 38423 - 38424 - 38427
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1سرپرست کارگاه1.25338,4001.4379,000
2سرویس کار - ماشین شور بدنه1.1297,8001.25338,400
3تعویض روغن - گیرس کار - خشک کن - موتور شور بدنه1.05284,3001.15311,300
4حسابدار - صندوقدار - دفتردار1.05284,3001.2324,900
5وردست - پادو - کارگر ساده - نگهبان - سرایدار1.05284,3001.15311,300
34. قالیباف
کد اقتصادی: 23702 - 23707 - 23708 - 23709 - 23712 - 23715 - 65307
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استادکار - طراح1.25338,4001.4379,000
2بافنده درجه یک1.15311,3001.25338,400
3بافنده درجه دو - نقشه کش1.15311,3001.25338,400
4فروشنده - حسابدار1.1297,8001.2324,900
5پرداخت کار - رفوگر1.2324,9001.35365,500
6کارگرساده ومتفرقه - وردست - منشی - کارآموز - پادو - نظافتچی1.05284,3001.15311,300
35. مکانیک اتومبیل
کد اقتصادی: 38405 - 38406 - 38408 - 38413 - 38415 - 38419 38430 - 38433 - 38441 - 38417
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استادکار - مکانیک درجه یک (ماشینهای سنگین و سبک) - گیربکس - دیفراسیل - پمپ ساز1.25338,4001.4379,000
2کمک مکانیک - کمک پمپ ساز1.15311,3001.25338,400
3وردست1.1297,8001.2324,900
4پادو - کارگرساده ومتفرقه1.05284,3001.15311,300
36. تعمیر وسایل الکتریکی و لوازم برقی
کد اقتصادی: 37706 - 37708 - 37709 - 37811 - 37815 - 37817 37822 - 37823 - 37876 - 37880
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استادکار - تعمیرکار لوازم خانگی ( یخچال - لباسشوئی - رادیو - تلویزیون - کولر - شوفاژ - پنکه - تهویه مطبوع و غیره)1.25338,4001.4379,000
2کمک تعمیر کار1.1297,8001.2324,900
3پادو - کارگرساده - متفرقه1.05284,3001.15311,300
37. تودوزی اتومبیل
کد اقتصادی: 24324 - 24425
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استادکار - تشکدوز - برشکار1.2324,9001.35365,500
2کمک استادکار - کمک تشک دوز - چرخکار - رویه کوب1.15311,3001.25338,400
3پادو - کارگرساده - وردست - نصب کار صند لی1.1297,8001.2324,900
38. باطری سازی
کد اقتصادی: 38701 - 38702 - 38703 - 38704 - 38705 - 38706 38707 - 38708 - 38710 - 38711 - 38712
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استادکار ( مکانیک برق )1.25338,4001.4379,000
2شاگردمکانیک برق وبا طری1.05284,3001.15311,300
3کارگرساده - متفرقه - وردست - پا دو - نظافتچی1.05284,3001.15311,300
39. فروشگاه خواربار
کد اقتصادی: 63401 - 63408 - 63414
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر1.2324,9001.3351,900
2فروشنده - غرفه دار - حسابدار - فاکتور نویس - صندوق دار - راننده - انباردار - نگهبان و سرایدار1.15311,3001.25338,400
3کارگرساده - پادو1.05284,3001.15311,300
40. طباخی و کله پزی
کد اقتصادی: 84215 - 84226
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1کله پز - کله پاک کن1.2324,9001.3351,900
2پیش خدمت - نظافتچی - ظرفشو1.05284,3001.2324,900
3کارگرساده - پادو - کمک کله پز - کمک کله پا ک کن1.05284,3001.15311,300
41. رنگ اتومبیل
کد اقتصادی: 38421 - 38426 - 38431 - 38432
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استادکار - نقاش - رنگ ساز1.25338,4001.4379,000
2آسترکار - بتونه کار - قیر پاش1.05284,3001.2324,900
3سمبادهزن - وردست - کمک نقاش - (نقاش داخل اتومبیل و موتور)1.05284,3001.15311,300
4پا دو1.05284,3001.15311,300
42. صافکاری
کد اقتصادی: 38425 - 38436
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استادکار - صافکار1.25338,4001.4379,000
2کمک صا فکار1.05284,3001.15311,300
3بازوبسته کن بدنه اتومبیل1.1297,8001.25338,400
4پادو - کارگرساده - وردست1.05284,3001.15311,300
43. بزازی و فروشگاههای پارچه
کد اقتصادی: 65101 - 65102 - 65105
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر1.2324,9001.3351,900
2فروشنده - حسابدار - صندوقدار1.1297,8001.2324,900
3پادو - کارگرساده1.05284,3001.15311,300
44. درب و پنجره سازی آهنی، آلومینیمی
کد اقتصادی: 36316 - 36317 - 36335 - 36337 - 36352
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استاد کار درب و پنجره ساز - جوشکار - سنگ زن - برشکار1.2324,9001.35365,500
2وردست - کمک درب وپنجره ساز1.15311,3001.25338,400
3کارگرساده - پادو1.05284,3001.15311,300
45. فروشگاه لوازم خانگی
کد اقتصادی: 66301 - 66302 - 66303 - 66304 - 66305 - 66307 - 66309 - 66311 66313 - 66314 - 66316 - 66318 - 66319 - 66320 - 66321
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر1.2324,9001.3351,900
2فروشنده - حسابدار - دفتردار - توزیع کننده کالا - صندوقدار - راننده1.15311,3001.25338,400
3پادو - بابر - کارگرسا ده1.05284,3001.15311,300
46. کشتارگاه
کد اقتصادی: 21101 - 21105 - 21106 - 21107 - 21111
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1سلاخ - سرپرست کارگاه1.25338,4001.4379,000
2کمک سلاخ - پوست کن1.2324,9001.35365,500
3راننده - صندوقدار - دفتردار1.15311,3001.3351,900
4روده پاک کن - قپان دار - کارگر آلایش - مسئو ل دام زند ه1.15311,3001.3351,900
5گوشت بارکن - کارگرتنظیف1.15311,3001.25338,400
6پادو - کارگر ساده1.05284,3001.15311,300
47. تراشکاری
کد اقتصادی: 36307 - 36308 - 36340 - 36342 - 36343 - 36347
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استادکار1.25338,4001.4379,000
2تراشکاردرجه یک - قطعه ساز - قالب ساز - فرزکار - میل لنگ تراش - مدل ساز1.15311,3001.3351,900
3تراشکاردرجه دو - دست کار - سو هان کار - برش زن1.1297,8001.25338,400
4وردست - پادو - کارگرساده - متفرقه1.05284,3001.15311,300
48. درود گری
کد اقتصادی: 25402
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استادکار - اطا قساز ماشین - استادکار لنج چو بی1.2324,9001.35365,500
2استاد کاردرجه 2 - خراط - برشکار1.15311,3001.25338,400
3وردست - پادو - کارگرمتفرقه و ساده1.05284,3001.15311,300
49. نجاری
کد اقتصادی: 25401 - 25403 - 25406 - 25411 - 25412 - 25413 - 25415 25416 - 25418 - 25419 - 26102 - 26104 - 26108
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استاد کار1.25338,4001.4379,000
2درب و پنجره ساز - دکور ساز - سرویس ساز - کمد ساز1.15311,3001.25338,400
3وردست - پادو - کارگرساده و متفرقه1.05284,3001.15311,300
50. مبل سازی
کد اقتصادی: 26105 - 26107 - 26109
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استاد کار1.25338,4001.4379,000
2مبل ساز - فرنگی سا ز1.15311,3001.3351,900
3رویهکوب - لاکالکلکار - رنگکار - فرو شنده1.2324,9001.35365,500
4وردست - پادو - کارگر متفرقه و ساده1.05284,3001.15311,300
51. چوب بری
کد اقتصادی: 25101 - 25102 - 25103 - 25104 - 25110 - 25111 - 25112
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استاد کار1.25338,4001.4379,000
2ماشین کار - پرسکار - کارگر اره1.1297,8001.25338,400
3صندو قساز - و ردست - کمک اره کار1.05284,3001.2324,900
4پادو - کارگرساده و متفرقه1.05284,3001.15311,300
52. میوه - سبزی و تره بار
کد اقتصادی: 61620 - 61626 - 61627 - 63604 - 63607 - 63608
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1فروشنده - صندوقدار - تحو یلدار - راننده - دفتردار1.15311,3001.3351,900
2ترازودار - فاکتور نویس - متصدی باسکول1.05284,3001.15311,300
3باربر(تخلیه و بارگیری) - پادو - کارگرساده و متفر قه1.05284,3001.15311,300
53. آهن سازان
کد اقتصادی: 36210 - 36213 - 36241 - 36242 - 36243 - 36247 - 36259 - 36279 - 36281 - 36309 - 36325 36327 - 36336 - 36341 - 36806 - 36809 - 36815 - 36816 - 36914 - 41914
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استادکار1.4379,0001.55419,600
2رنگ کار - جو شکار - پرسکار - برشکار - حسابدار - کانال کو لرساز - دریچه ساز - حلبی ساز(لوله اتصالات بخاری وآبگرمکن) - بخاری سازان - زیر بخاری سازان - خم کار - استانبلی ساز - سرویس کاران بخاری و آبگرمکن - قوری سازان - سازندگان مهتابی - سازندگان لوازم مرغداری(دانوآبخوری) - کمدساز - قفسه فلزی ساز - قیچی زن - مونتاژکن - نصب کننده کانال - راننده - فروشنده1.3351,9001.4379,000
3سنگ کار - کمک کانال - کمد و قفسه فلزی ساز1.15311,3001.3351,900
4وردست - پیچ و مهره زن - کارگر ساده - پادو1.1297,8001.2324,900
54. نمایشگاه اتومبیل
کد اقتصادی: 64601 - 64605 - 64608 - 64609 - 64612
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر - خبره ماشین - کارشناس - فروشنده - دفتر دار - تلفنچی - حسابدار - متصدی اطلاعات - میرزا - بازار یاب1.5406,0001.6433,200
2صندوقدار - قولنامه نویس - حق العملکار - کارگر متفر قه1.3351,9001.5406,000
3نگهبان - سرایدار - آبدارچی - ماشین شور - نظافتچی - پادو1.1297,8001.2324,900
55. حلواسازی و عصاری
کد اقتصادی: 21602 - 21603 - 21630 - 32206
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استاد کار1.3351,9001.4379,000
2فروشنده - کارگر ماهر - متصدی دستگاه حلواپزی و عصاری - شیره گیر - حسابدار - صندوقدار - اجا ق دار1.2324,9001.3351,900
3ترازو دار - کنجدسفیدکن - کارآموز - پادو - کارگرساده1.1297,8001.2324,900
56. تعمیرگاه تراکتور و ماشین آلات کشاورزی
کد اقتصادی: 37401 - 37406 - 37404
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر - استادکار - مکانیک درجه یک - پمپ ساز - گیربکس - دیفرانسیل1.5406,0001.6433,200
2کمک مکانیک - کمک پمپ ساز - جوشکار - آهنگر - تراشکار - پرسکار - حسابدار1.4379,0001.55419,600
3با طریساز - وردست1.2324,9001.3351,900
4نگهبان - کارگر ساده - پادو - کارآموز1.15311,3001.25338,400
57. ابزار فروش
کد اقتصادی: 64901 - 64902 - 64904 - 64906 - 64907 - 64908 - 64910 - 64911 - 64912
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر1.35365,5001.5406,000
2حسابدار - دفتردار - صندوقدار - فروشنده - ابزارشنا س1.3351,9001.4379,000
3فاکتورنویس - کمک فروشنده - انباردار - وردست - پادو - نظافتچی1.1297,8001.25338,400
58. فروشگاه لبنیات
کد اقتصادی: 21203 - 21204 - 21205 - 21206 - 21209 - 21215 - 21216 - 21218
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر - ماست بند(خلیفه - پزنده)1.2324,9001.35365,500
2صندوقدار - حسابدار - راننده - فروشنده1.2324,9001.25338,400
3انباردار - غرفهدار - فاکتورنویس - ترازودار - موزع - پا دو - کارگرساده - وردست1.1297,8001.2324,900
59. سنگ بری
کد اقتصادی: 14101 - 14102
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر - استا دکار1.6433,2001.9514,400
2دفتردار - حسابدار - صندوقدار - منشی فروشنده - کارگر جرثقیل و لیفتراک1.4379,0001.6433,200
3فرزکار - قله بر - پلاک بر - ساب نواری - لاشهبر - طولیبر - سنگساب - صیقلکار - رانندهکامیون - کمکفروشنده - تکنسینفنی1.3351,9001.5406,000
4وسط کار - پادو - نگهبان - راننده وانت - سنگ بارکن - سرایدار - انباردار1.2324,9001.35365,500
60. آهنگری اتومبیل
کد اقتصادی: 38403 - 38410 - 38414 - 38444 - 38445 - 38453
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر1.5406,0001.6433,200
2استادکار - کارگرماهر - آهنگر - آهن کش - فنر ساز - تعمیرکار شا سی - تعمیرکارجعبه فرمان - میزان فرمان - جلوبندی ساز - جوشکار - کارپیت کار1.35365,5001.55419,600
3کمک استادکار - کمک فنر ساز -1.15311,3001.3351,900
4وردست - کارآموز - کارگرساده - پادو1.1297,8001.2324,900
61. سازندگان و فروشندگان طلا - جواهر و ساعت
کد اقتصادی: 39101 - 39201 - 39202 - 39203 - 39205 - 39206 - 39301 - 39303 - 39304 - 39305 - 39307 39409 - 39411 - 39412 - 39413 - 39414 - 39415 - 39416 - 39417 - 39418
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر1.55419,6001.7460,200
2کارگر ما هر سازنده طلا - جواهر و نقره - ریخته گر - پرسکار - تراشکار1.4379,0001.55419,600
3حسابدار - دفتردار - صند و قدار1.35365,5001.5406,000
4کارگرنیمه ماهرسازنده طلا،جواهرونقره1.1297,8001.25338,400
5تعمیرکار - فروشنده - کارگرذوب - ساعت ساز درجه یک1.3351,9001.5406,000
6ساعت ساز درجه دو - ویزیتور - کمک فروشنده - ترازودار1.15311,3001.3351,900
7وردست - پادو - کار آموز - بازار رو - کارگرساده1.05284,3001.2324,900
62. فروشگاه لوازم ورزشی
کد اقتصادی: 65005
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر1.4379,0001.55419,600
2فرو شنده - صند و قدار - حسا بد ار - د فتر دار1.3351,9001.4379,000
3کمک فروشنده - فاکتورنویس - وردست1.15311,3001.3351,900
4پادو - نظا فتچی - کارگر ساده1.05284,3001.15311,300
63. لوازم بهد اشتی و مصالح ساختمانی
کد اقتصادی: 64301 - 64302 - 64303 - 64305 - 64306 - 64307 - 64311 - 64313 - 64314 64315 - 64316 - 64317 - 64318 - 64319 - 64321 - 64322 - 64324 - 64325
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر1.4379,0001.55419,600
2فروشندهدرجهیک - حسابدار - توزیعکننده - راننده1.35365,5001.4379,000
3فروشنده درجه دو - صندوقدار - دفتردار انباردار - فاکتور نویس - تحصیلدار1.15311,3001.3351,900
4نگهبان - باربر - نظافتچی - وردست - کارگر ساده - پادو1.05284,3001.2324,900
64. لباسشویی - خشکشویی و اطوکشی
کد اقتصادی: 84401 - 84402 - 84403 - 84404 - 84405 - 84406 - 84407
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر - استا دکار1.3351,9001.4379,000
2پرسکار - اطوکار - ظریف کار - رفوگر - رنگ کار - پلیسهکار - لکهگیر - حسابدار - کارشوی - ماشینکار - خشکشوی - لباسشوی - آبشور1.2324,9001.35365,500
3منشی - تحویلدار - دفتردار - صندوقدار1.15311,3001.25338,400
4پادو - کارگرساده - کارآموز1.05284,3001.15311,300
65. فروشگاه لباس و پوشاک
کد اقتصادی: 65201 - 65203 - 65205 - 65208 - 65208 - 65209 - 65210 - 65211 - 65212 - 65213 - 65214 65215 - 65216 - 65221 - 65223 - 65224 - 65225 - 65226 - 65227 - 65229
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر - فرو شنده درجه یک1.35365,5001.5406,000
2حسابدار - دفتردار - فروشنده درجه دو - صندوقدار - فاکتور نو یس1.3351,9001.5406,000
3ویزیتور - کارگرساده - نظافتچی - پادو1.05284,3001.2324,900
66. اغذیه و ساندویچ فروش
کد اقتصادی: 84201 - 84211 - 84213 - 84227 - 84231 - 84232 - 84234
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1آشپز - استادکار - خلیفه1.3351,9001.4379,000
2پیتزاپز - فردار - کباب ترکی زن - کارگرماهر - تحصیلدار - ما مور خرید و تدار کا ت1.2324,9001.35365,500
3همبرگرزن - فرو شنده - صندوقدار - فیشنویس1.15311,3001.3351,900
4گارسو ن - ساندویچ پیچ - وردست - پیش خدمت - نظا فتچی - کارگرساده - پا دو1.1297,8001.25338,400
67. مشاورین املاک
کد اقتصادی: 69101 - 69103 - 69104
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر1.35365,5001.55419,600
2بازار یا ب - کارشنا س خبره - حسا بدار - دلال - مبا شر - را هنما - مشاور - منشی - مسئول فرو ش - مسئو ل اجاره - ارزیاب قولنامهنویس - نو یسنده - اپراتور - تلفنچی - صندوقدار - د فتردار1.3351,9001.45394,500
3کلید ار1.2324,9001.3351,900
4پیک - ا مربر - آبدا رچی - نظا فتچی1.15311,3001.25338,400
68. ندافان (لحاف دوز - پنبه فروش و تشک اسفنج فروش)
کد اقتصادی: 24416 - 24418 - 24419 - 24420 - 24421 - 24431
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استا دکا ر1.3351,9001.45394,500
2پنبهزن - لحا فدوز - برشکار - چرخکار - حسابدار1.2324,9001.35365,500
3تشکدوز - پشتی و بالش دوز - فروشنده - اسفنج خردکن - لحاف و تشک پرکن1.15311,3001.3351,900
4وردست - کارآموز - کارگرساده - پا دو - نظا فتچی1.1297,8001.2324,900
69. بستنی و آبمیو ه
کد اقتصادی: 21211 - 21213 - 84218 - 84219
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر - استادکار - بستنی ساز - فالوده ساز - کارگرماهر - فروشنده - رشتهپز - صندوقدار - آبمیوه گیر - حسا بدار1.35365,5001.5406,000
2گارسون - پیشخدمت - ترا زودار - بو فهچی - کارپرداز1.2324,9001.3351,900
3کارگر ساده - پادو - ظرفشو ی1.1297,8001.2324,900
70. لوازم الکتریکی و سیم کشی ساختمان
کد اقتصادی: 37869 - 37881
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر - استادکار - کارگر ما هر - کارگرفنی - سیم کش - فروشنده1.35365,5001.55419,600
2صندوقدار - حسابدار - دفتردار - فاکتورنویس1.25338,4001.4379,000
3نصب کننده کلید و پریز - لو له گذار - و ردست سیم کش1.15311,3001.3351,900
4پا دو - کا رگر ساده1.1297,8001.2324,900
71. گل فروش
کد اقتصادی: 63105 - 63106 - 64203
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر1.5406,0001.6433,200
2استادکار - تزئین کار و پرورش دهنده گل1.35365,5001.55419,600
3گل آرا - فروشنده - کارگرماهر - حسابد ار - پا سیو ن کار - کارگر با غچه (با غبا ن)1.2324,9001.35365,500
4مسئو ل تهو یه و نگهداری - قلمه زن - مسئول تکثیر - آ بیار - صندو قدار - ویز یتور1.2324,9001.3351,900
5نظا فتچی - پا دو - کارگرساده - کارآموز1.1297,8001.2324,900
72. تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلت
کد اقتصادی: 38416 - 38501 - 38502
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استادکار1.3351,9001.45394,500
2تعمیرکار درجه یک1.2324,9001.3351,900
3تعمیرکار درجه دو - نصب کننده طلق - ترک بندو سپر مو تورسیکلت - فرو شنده - سرویسکار - مو نتاژکار - پنچر گیر1.15311,3001.3351,900
4وردست - کارآموز - کارگرساده - پا دو1.1297,8001.2324,900
73. فروشند گان فرش
کد اقتصادی: 65307 - 65315
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر - کارشناس خبره - ارزیاب - رفوگر سوزن کار - رفوگر سرپا ئی (سر نخ زن - گره زن - شیرازه دوز)1.5406,0001.55419,600
2حسابدار - فرو شنده - دفتر دار1.3351,9001.45394,500
3منشی - صند و قدار1.2324,9001.35365,500
4وردست - نگهبان - لکه گیر - کارآموز - پادو - نظا فتچی - باربر1.1297,8001.2324,900
74. عینک سازی و عینک فروش
کد اقتصادی: 39204 - 39211 - 39214 - 39216 - 39217 - 39218
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استادکار - تراشکاردرجهیکشیشه - عینکساز1.35365,5001.5406,000
2عینک ساز درجه دو - قالب گیر - کمک استادکار - فروشنده - نصبکننده شیشه - تعمیرکار و تنظیم کننده فرم - نسخه خوان1.2324,9001.35365,500
3عینک ساز درجه سه - وردست - کارآموز پادو - کارگر ساده1.1297,8001.2324,900
75. تعمیرکاران سماور و چراغ
کد اقتصادی: 36801 - 36802 - 36803 - 36804 - 36810 - 36818
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1تعمیر کار1.1297,8001.2324,900
2کارگرساده - پادو - نظا فتچی1.05284,3001.15311,300
76. تابلو نئون سازان
کد اقتصادی: 39927 - 83401 - 83406 - 83407
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر1.45394,5001.55419,600
2استادکار - خطاط - نئو ن کار - سیم کش جو شکار - پرسکار - حروف ساز1.3351,9001.45394,500
3وردست - پادو - کارگرساده1.05284,3001.15311,300
77. تعمیرکاران قفل و کلید
کد اقتصادی: 36903 - 36929 - 38446
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1کلیدساز و تعمیرکار قفل و کلید1.1297,8001.2324,900
2وردست - پادو - کارگر ساده1.05284,3001.1297,800
78. فروشندگان و تعمیرکاران ماشینهای اداری
کد اقتصادی: 37901 - 37902 - 37903 - 37904 - 37906 - 37908 - 37920 - 37921 - 37922
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر1.55419,6001.7460,200
2تعمیرکار - فروشنده - حسا بدار1.45394,5001.55419,600
3صندوقدار - فاکتور نویس - انباردار - را ننده1.25338,4001.45394,500
4وردست - پادو - کارگرساده1.05284,3001.15311,300
79. فروشگاه لوازم عکاسی
کد اقتصادی: 84606 - 84607 - 84608
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر1.35365,5001.5406,000
2فرو شنده1.25338,4001.35365,500
3کارگرساده - پادو - نظا فتچی1.05284,3001.15311,300
80. تعمیرکاران رادیاتور
کد اقتصادی: 38411
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استا دکار1.3351,9001.45394,500
2تعمیرکار - جوشکار - لحیم کار - چکش کار - شستشوی کار و سیخ زن - آب بندکار1.2324,9001.3351,900
3کارآموز - وردست - کارگرساده - پادو1.05284,3001.1297,800
81. نان فانتزی
کد اقتصادی: 21610 - 21611 - 21620 - 21642 - 21644
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر - شا طر1.3351,9001.4379,000
2خمیرگیر - نانپز - چونهگیر - فردار - نانپهنکن1.15311,3001.25338,400
3صندوقدار - فروشنده - نان پخش کن1.1297,8001.2324,900
4وردست - پادو - کارگرساده - بسته بند1.05284,3001.15311,300
82. پنچرگیری و تعویض روغن (خارج از تعمیرگاه)
کد اقتصادی: 31301 - 31303 - 31304 - 38418
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1پنچرگیر - تعو یض رو غن1.1297,8001.2324,900
2پادو - نظافتچی - کارآموز - وردست1.05284,3001.1297,800
83. تزئینات داخل ساختمان
کد اقتصادی: 42501 - 42502 - 42504 - 42506 - 42513 - 42515 - 42516 42517 - 42518 - 42519 - 42522 - 42523 - 42524
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استادکار - طراح - دکورساز1.5406,0001.55419,600
2فروشنده - حسابدار1.25338,4001.35365,500
3نصاب(پرده،موکت،کاغذدیواری،کفپوش - پارکت - دربهای کشویی و000) - پرده دوز1.15311,3001.25338,400
4تعمیر کارپرده - را ننده1.05284,3001.15311,300
5کارگرساده - پادو - نظافتچی - وردست1.05284,3001.05284,300
84. قالی شویان
کد اقتصادی: 90010
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر1.45394,5001.55419,600
2قالیشوی - دارکش - پرداخت کار - رفوگر - رنگ بردار - حسابدار - راننده1.3351,9001.45394,500
3نگهبان - کارگر ساده - پا دو1.05284,3001.15311,300
85. نقاشان ساختمان
کد اقتصادی: 42526 - 42528
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استادکار1.25338,4001.45394,500
2کنیتکس کار - رنگ کار - نقا ش1.15311,3001.25338,400
3وردست - کارآموز - شاگرد1.05284,3001.1297,800
86. آبکاران
کد اقتصادی: 36401 - 36403 - 36404 - 36405 - 36408 - 36410 - 36411
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استادکار - آبکار - پرداخت کار1.35365,5001.5406,000
2کمک آبکار - کمک پرداخت کار1.25338,4001.35365,500
3کارآموز - پادو - نظا فتچی - کارگرساده1.05284,3001.15311,300
87. لوازم التحریر( نوشت افزار)
کد اقتصادی: 65905 - 65906 - 65909 - 65912 - 65913
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1فروشنده - حسابدار - صندو قدار1.2324,9001.3351,900
2کمک فروشنده - دفتردار1.1297,8001.2324,900
3کارگرساده - پادو - وردست - نظا فتچی1.05284,3001.15311,300
88. فروشندگان و تعمیرکاران چرخ های خیاطی
کد اقتصادی: 37810 - 66307
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر - استا دکار1.3351,9001.5406,000
2تعمیرکار - فروشنده - حسابدار1.25338,4001.35365,500
3کارگرساده - پادو - وردست1.05284,3001.15311,300
89. سمساری و امانت فروشی
کد اقتصادی: 66801 - 66802 - 66803
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1فروشنده - کارشناس خبره - صندوقدار - حسا بدار1.25338,4001.35365,500
2کمک فروشنده - دفتردار - رانند ه -1.15311,3001.25338,400
3کارگر ساده - پادو - نظا فتچی1.05284,3001.15311,300
90. قهوه خانه
کد اقتصادی: 84208 - 84223
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1دستگاه دار(دیزی پز - قهوه چی - چای ریز) - صند وقدار1.25338,4001.35365,500
2استکان شور - متصدی قلیان - نظا فتچی1.1297,8001.2324,900
3کارگرساده - پادو1.05284,3001.1297,800
91. فروشندگان لوازم صوتی و تصویری
کد اقتصادی: 65101 - 65102 - 65113 - 65805 - 65806 - 65807 - 65808 - 65809 - 65810 65811 - 65812 - 65814 - 65815 - 65817 - 65818 - 65820
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1فروشندگاندستگاههای صوتیو تصویری و لوازم یدکی - حسابداری - صندو قدار1.35365,5001.5406,000
2فروشندگان نوار کاست ویدئو و لوازم مو سیقی - را ننده1.25338,4001.35365,500
3نظا فتچی - پادو - کارگرسا ده1.05284,3001.15311,300
92. فروشندگان چینی - بلور و لوستر
کد اقتصادی: 66901 - 66902 - 66903 - 66905 - 66906 - 66908 - 66910 - 66911 - 66913
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1فرو شنده - مو نتاژکار1.3351,9001.45394,500
2صندوقدار - حسابدار - کمک فروشنده1.2324,9001.3351,900
3وردست - کارگرساده - پادو - نظا فتچی1.05284,3001.05284,300
93. پرنده و ماهی فروش ( زنده )
کد اقتصادی: 42529 - 63207
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1فروشنده - صندو قدار1.2324,9001.3351,900
2کارگرساده - نظا فتچی - پادو1.05284,3001.15311,300
94. عطار و سقط فروشی
کد اقتصادی: 32308 - 63401 - 63410
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1عطار - فرو شنده - بسته بند - ترازودار صندو قدار - حسابدار - فاکتور نویس - انبار دار - منشی1.15311,3001.25338,400
2کارگرساده - پادو1.05284,3001.15311,300
95. پانسیون
کد اقتصادی: 84301 - 84310
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر1.5406,0001.55419,600
2دفتردار - حسابدار - پذیرش - سرآشپز1.45394,5001.55419,600
3مأ مورخرید - آشپز - ا نباردار - سرپرست نگهداری ظروف - تلفنچی1.35365,5001.5406,000
4کمکآشپز - سرایدار - اطا قدار - نظافتچی - نگهبان - لبا س شو - ظرف شو1.15311,3001.2324,900
5پا دو - کار گرساده1.05284,3001.15311,300
96. کبابی - حلیم و آشپزی
کد اقتصادی: 84207 - 84217 - 84225 - 84228 - 84231
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1حلیم پز - کباب پز - کبا ب زن - تخته کار - آشپز - فرنی پز - لبو پز1.2324,9001.3351,900
2فرو شنده - فیش نویس - صندو قدار1.15311,3001.25338,400
3وردست - ظرفشو - کمک آشپز - گارسون1.1297,8001.15311,300
4گا رکرساده - پا دو1.05284,3001.15311,300
97. فروشگاه های رنگ
کد اقتصادی: 62302 - 65606
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1فروشنده - صندو قدار - حسابدار - دفتردار - راننده - انباردار1.3351,9001.45394,500
2کارگر ساده - پادو - وردست - نظا فتچی - باربر1.05284,3001.15311,300
98. دل و جگر و قلوه
کد اقتصادی: 84204
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1جگر خردکن - فرو شنده1.2324,9001.3351,900
2جگرپز - صندو قدار - پیش خد مت1.2324,9001.25338,400
3کارگرساده - پادو - نظا فتچی1.1297,8001.15311,300
99. فروشندگان نفت
کد اقتصادی: 64703 - 64704 - 64708
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1فرو شنده - نفت بر (نفت پخش کن) - را ننده - توزیع کننده1.15311,3001.25338,400
2کا رگرساده - پا دو1.05284,3001.15311,300
100. خرازی
کد اقتصادی: 66601 - 66604 - 66611 - 66613 - 66614
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1فرو شنده - فاکتورنویس - صندو قدار1.25338,4001.35365,500
2نظا فتچی - پادو - کارگرساده - وردست1.05284,3001.15311,300
101. باجه فروش جراید
کد اقتصادی: 65907 - 65914 - 65918
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1فروشنده (اعم از مقیم و سیار)1.15311,3001.25338,400
2کارگر ساده - پادو - روزنامه رسان (توزیع کننده)1.05284,3001.1297,800
102. نانوایی تنوری
کد اقتصادی: 21601 - 21609 - 21612 - 21618 - 21621 - 21622 - 21623 - 21624 - 21625 21626 - 21627 - 21631 - 21632 - 21634 - 21637 - 21641
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1شا طر1.5406,0001.75473,800
2و ابر(نان پهن کن)1.3351,9001.55419,600
3خمیر گیر - نان گیر - فرو شنده1.25338,4001.45394,500
103. نانوایی گردان
کد اقتصادی: 21601 - 21609 - 21612 - 21618 - 21621 - 21622 - 21623 - 21624 - 21625 21626 - 21627 - 21631 - 21632 - 21634 - 21637 - 21641
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1شا طر1.5406,0001.7460,200
2و ابر(نان پهن کن)1.3351,9001.55419,600
3خمیر گیر - نان گیر - فرو شنده1.25338,4001.45394,500
104. نانوایی سنگک
کد اقتصادی: 21601 - 21609 - 21612 - 21618 - 21621 - 21622 - 21623 - 21624 - 21625 21626 - 21627 - 21631 - 21632 - 21634 - 21637 - 21641
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1شا طر1.5406,0001.75473,800
2خمیرگیر - نان گیر1.25338,4001.45394,500
3وردست1.3351,9001.55419,600
4فرو شنده1.05284,3001.05284,300
105. نانوایی بربری
کد اقتصادی: 21601 - 21609 - 21612 - 21618 - 21621 - 21622 - 21623 - 21624 - 21625 21626 - 21627 - 21631 - 21632 - 21634 - 21637 - 21641
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1شا طر1.35365,5001.55419,600
2وابر(نان پهن کن)1.25338,4001.45394,500
3خمیر گیر - نان گیر - فرو شنده1.05284,3001.2324,900
106. نانوایی اتوماتیک
کد اقتصادی: 21601 - 21609 - 21612 - 21618 - 21621 - 21622 - 21623 - 21624 - 21625 21626 - 21627 - 21631 - 21632 - 21634 - 21637 - 21641
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1وابر( نان پهن کن)1.05284,3001.2324,900
2خمیرگیر - نان گیر - فروشنده1.25338,4001.45394,500
107. تولید کننده قطعات بدنه خودروهای سبک و سنگین
کد اقتصادی: 38320
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1سرپرست کارگاه1.3351,9001.4379,000
2مهندس کنترل کیفیت1.4379,0001.5406,000
3مهندس مکانیک و طراح1.7460,2001.8487,300
4مدیر بازرگانی1.4379,0001.5406,000
5متصدی ا مور مالی و ادارای1.7460,2001.8487,300
6کاردان فنی مکانیک - برق وکنترل کیفیت1.4379,0001.5406,000
7پرس کار - قالب بند - مونتا ژکار1.2324,9001.3351,900
8وردست - پادو - نگهبان - سرایدار - کارگر ساده1270,7221270,722
108. تولیدکننده کابین (اتاق راننده) کامیون
کد اقتصادی: 38303 - 38304
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استادکار - اتاق ساز1.3351,9001.4379,000
2کمک استادکار - صافکار بدنه اتاق کامیون و کا میو نت1.2324,9001.3351,900
3وردست - پادو - کارگر ساده1270,7221270,722
109. تعمیرکار درجه مانومتر و دسته پیک جوشکاری
کد اقتصادی: 38716
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استادکار - تعمیرکار درجه مانو متر و دستگا ههای برش1.2324,9001.3351,900
2پا دو - کارگر ساده - کارآموز - نظا فتچی - متفر قه1270,7221270,722
110. ساخت و نصب رادیاتور خودروهای سبک و سنگین
کد اقتصادی: 36228
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1سرپرست کارگاه1.3351,9001.4379,000
2مهندس کنترل کیفیت1.7460,2001.8487,300
3مهندس آزمایشگاه و کنترل1.7460,2001.8487,300
4مهندس مکا نیک و طراح1.7460,2001.8487,300
5مدیر بازرگانی و بازاربا ب1.4379,0001.5406,000
6متصدی ا مور مالی و ادارای1.7460,2001.8487,300
7کاردان فنی - آماده سازی - لحیم کاری و آببندی1.5406,0001.6433,200
8پرس کار - قالب بند - مونتاژکار1.2324,9001.3351,900
9وردست - پادو - نگهبان - سرایدار - کارگر ساده1270,7221270,722
111. تولید اگزوز خودرو
کد اقتصادی: 36113
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1سرپرست کارگاه1.3351,9001.4379,000
2طراح وکنترل کیفیت1.5406,0001.6433,200
3کاردان فنی آزما یشگاه1.5406,0001.6433,200
4امور بازرگا نی - ما لی و اداری1.7460,2001.8487,300
5پرس کار - قالب بند - مونتا ژکار1.1297,8001.2324,900
6کارگرساده - دستیا ر - کارآموز - وردست - پادو1270,7221270,722
112. تعمیر و نصب اگزوز خودرو
کد اقتصادی: 36111
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استادکار - دست ساز اگزوز و نصب و تعمیرات1.2324,9001.3351,900
2کمک استادکار - تعمیرکار - جو شکار و نصب اگزوز1.1297,8001.2324,900
3وردست - کا رگرساده - پادو1270,7221270,722
113. ساخت و نصب انواع پروانه های خودرو سبک و سنگین
کد اقتصادی: 32138 - 36287
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1سرپرست کارگاه1.3351,9001.4379,000
2طراح وکنترل کیفیت1.5406,0001.6433,200
3کاردان فنی آزما یشگاه1.5406,0001.6433,200
4امور بازرگا نی - ما لی و اداری1.7460,2001.8487,300
5پرس کار - قالب بند - مونتا ژکار1.1297,8001.2324,900
6کارگرساده - دستیار - کارآموز - وردست - پادو1270,7221270,722
114. سازنده انواع جلو پنجره و بادگیر خودروهای سبک و سنگین
کد اقتصادی: 38321
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استادکار - الگو کار - پرس کار - آماده سازی و بازسازی1.2324,9001.3351,900
2کمک استادکار - جو شکار - خم کار1.1297,8001.2324,900
3کارگرساده - وردست - کارآموز - نظا فتچی - متفرقه1270,7221270,722
115. سازندگان انواع آیینه خودروهای سبک و سنگین
کد اقتصادی: 34203
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استادکار - الگوکار - پرس کار - آماده سازی و بازسازی1.2324,9001.3351,900
2کمک ا ستادکار - جوشکار - خم کاری1.1297,8001.2324,900
3کارگرساده - وردست - کارآموز - نظا فتچی - متفرقه1270,7221270,722
116. کاشی - سرامیک و پلاک نماسازی
کد اقتصادی: 34101 - 34508 - 34520 - 34522 - 64309 - 64323
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1پرس کار - کوره سوز - قالبدار1.2324,9001.3351,900
2رنگ کار (لعاب ساز) - مقر ه ساز1.1297,8001.2324,900
3فرو شنده - بسته بند - کارگر ساده1270,7221270,722
117. ظروف سرامیک سازی
کد اقتصادی: 34101 - 34508 - 34520 - 34522 - 64309 - 64323
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1پرس کار - کوره سوز - قالبدار1.2324,9001.3351,900
2رنگ کار (لعا بساز) - مقر ه ساز1.1297,8001.2324,900
3فرو شنده - بسته بند - کارگر ساده1270,7221270,722
118. کاشی هفت رنگ سازی
کد اقتصادی: 34101 - 34508 - 34520 - 34522 - 64309 - 64323
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1پرس کار - کوره سوز - قالبدار1.2324,9001.3351,900
2رنگ کار (لعا بساز) - مقر ه ساز1.1297,8001.2324,900
3فرو شنده - بسته بند - کارگر ساده1270,7221270,722
119. کاسه توالت ساز و دشتشویی
کد اقتصادی: 34101 - 34508 - 34520 - 34522 - 64309 - 64323
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1پرس کار - کوره سوز - قالبدار1.2324,9001.3351,900
2رنگ کار (لعا بساز) - مقر ه ساز1.1297,8001.2324,900
3فرو شنده - بسته بند - کارگر ساده1270,7221270,722
120. کوزه و گلدان سازی
کد اقتصادی: 34101 - 34508 - 34520 - 34522 - 64309 - 64323
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1پرس کار - کوره سوز - قالبدار1.2324,9001.3351,900
2رنگ کار (لعا بساز) - مقر ه ساز1.1297,8001.2324,900
3فرو شنده - بسته بند - کارگر ساده1270,7221270,722
121. چینی سازی
کد اقتصادی: 34101 - 34508 - 34520 - 34522 - 64309 - 64323
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1پرس کار - کوره سوز - قالبدار1.2324,9001.3351,900
2رنگ کار (لعا بساز) - مقر ه ساز1.1297,8001.2324,900
3فرو شنده - بسته بند - کارگر ساده1270,7221270,722
122. معرق سازی
کد اقتصادی: 34101 - 34508 - 34520 - 34522 - 64309 - 64323
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1پرس کار - کوره سوز - قالبدار1.2324,9001.3351,900
2رنگ کار (لعا بساز) - مقر ه ساز1.1297,8001.2324,900
3فرو شنده - بسته بند - کارگر ساده1270,7221270,722
123. کاشی - سرامیک - پلاک نمافروشی
کد اقتصادی: 34101 - 34508 - 34520 - 34522 - 64309 - 64323
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1پرس کار - کوره سوز - قالبدار1.2324,9001.3351,900
2رنگ کار (لعا بساز) - مقر ه ساز1.1297,8001.2324,900
3فرو شنده - بسته بند - کارگر ساده1270,7221270,722
124. گلدان و سفال فروش
کد اقتصادی: 34101 - 34508 - 34520 - 34522 - 64309 - 64323
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1پرس کار - کوره سوز - قالبدار1.2324,9001.3351,900
2رنگ کار (لعا بساز) - مقر ه ساز1.1297,8001.2324,900
3فرو شنده - بسته بند - کارگر ساده1270,7221270,722
125. تولید کنندگان مواد اولیه لعاب و چینی
کد اقتصادی: 34101 - 34508 - 34520 - 34522 - 64309 - 64323
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1پرس کار - کوره سوز - قالبدار1.2324,9001.3351,900
2رنگ کار (لعا بساز) - مقر ه ساز1.1297,8001.2324,900
3فرو شنده - بسته بند - کارگر ساده1270,7221270,722
126. تولیدکنندگان کلاه
کد اقتصادی: 24001 - 24003
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1برشکار - ا ستادکار1.3351,9001.4379,000
2چرخ کار - دوزنده1.2324,9001.3351,900
3دستدوز - بسته بند - وردست - کارگرساده1270,7221270,722
127. فروشند گان کلاه
کد اقتصادی: 65211
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1فر وشنده1.2324,9001.3351,900
2پادو - کارگرسا ده1270,7221270,722
128. تولید کنندگان و فروشندگان کلاه و علائم و ضمائم نیروهای مسلح
کد اقتصادی: 24001 - 24426 - 36920 - 66615
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1برشکا ر1.3351,9001.4379,000
2چرخ کار - دوزنده - فرو شنده1.2324,9001.3351,900
3وردست - پادو - کارگرساده1270,7221270,722
129. تولید کنندگان و فروشندگان لوازم ایمنی
کد اقتصادی: 24003 - 31108 - 65701 - 65702 - 65703 65704 - 65705 - 65706 - 65707
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1برشکار - تزریق کار - ا ستاد کار1.4379,0001.5406,000
2فروشنده - چرخکا ر - دو زنده1.3351,9001.4379,000
3پادو - کارگرساده - وردست1270,7221270,722
130. آلبوم سازی
کد اقتصادی: 27904 - 27220 - 28703 - 28705 - 27215 - 27302 - 32113 27209 - 27216 - 27209 - 27206 - 28706 - 28707
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1کارگرما هر1.25338,4001.35365,500
2وردست1.1297,8001.2324,900
3کارگرساده - پادو1270,7221270,722
131. تک جلد سازی
کد اقتصادی: 27904 - 27220 - 28703 - 28705 - 27215 - 27302 - 32113 27209 - 27216 - 27209 - 27206 - 28706 - 28707
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1کارگرما هر1.25338,4001.35365,500
2وردست1.1297,8001.2324,900
3کارگرساده - پادو1270,7221270,722
132. دفتر سازی
کد اقتصادی: 27904 - 27220 - 28703 - 28705 - 27215 - 27302 - 32113 27209 - 27216 - 27209 - 27206 - 28706 - 28707
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1کارگرماهر1.25338,4001.35365,500
2وردست1.1297,8001.2324,900
3کارگرساده - پادو1270,7221270,722
133. پاکت سازی
کد اقتصادی: 27904 - 27220 - 28703 - 28705 - 27215 - 27302 - 32113 27209 - 27216 - 27209 - 27206 - 28706 - 28707
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1کارگرماهر1.25338,4001.35365,500
2وردست1.1297,8001.2324,900
3کارگرساده - پادو1270,7221270,722
134. کلاسور ساز
کد اقتصادی: 27904 - 27220 - 28703 - 28705 - 27215 - 27302 - 32113 27209 - 27216 - 27209 - 27206 - 28706 - 28707
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1کارگرماهر1.25338,4001.35365,500
2وردست1.1297,8001.2324,900
3کارگرساده - پادو1270,7221270,722
135. جلد پلاستیک ساز
کد اقتصادی: 27904 - 27220 - 28703 - 28705 - 27215 - 27302 - 32113 27209 - 27216 - 27209 - 27206 - 28706 - 28707
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1کارگرماهر1.25338,4001.35365,500
2وردست1.1297,8001.2324,900
3کارگرساده - پادو1270,7221270,722
136. جعبه ساز مقوایی
کد اقتصادی: 27904 - 27220 - 28703 - 28705 - 27215 - 27302 - 32113 27209 - 27216 - 27209 - 27206 - 28706 - 28707
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1کارگرماهر1.25338,4001.35365,500
2وردست1.1297,8001.2324,900
3کارگرساده - پادو1270,7221270,722
137. جعبه ساز کارتن
کد اقتصادی: 27904 - 27220 - 28703 - 28705 - 27215 - 27302 - 32113 27209 - 27216 - 27209 - 27206 - 28706 - 28707
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1کارگرماهر1.25338,4001.35365,500
2وردست1.1297,8001.2324,900
3کارگرساده - پادو1270,7221270,722
138. یاد داشت ساز
کد اقتصادی: 27904 - 27220 - 28703 - 28705 - 27215 - 27302 - 32113 27209 - 27216 - 27209 - 27206 - 28706 - 28707
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1کارگرماهر1.25338,4001.35365,500
2وردست1.1297,8001.2324,900
3کارگرساده - پادو1270,7221270,722
139. کتاب ساز (سری سازی کتاب)
کد اقتصادی: 28706 - 28707
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر - استا دکار - سرپرست - برنا مه ریز و تنظیم کننده - رفع کننده عیوب1.4379,0001.5406,000
2کارگر ما هر - ورق تاکن - ته دوز - جلد ساز - تو جلد گذار1.3351,9001.4379,000
3ترتیب کن - طلاکو ب - برش کار1.2324,9001.3351,900
4وردست1.1297,8001.2324,900
5کارگر ساده - پادو1270,7221270,722
140. نمک کوبی و بسته بندی
کد اقتصادی: 21911 - 21915
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1سرپرست - مدیر - را نندهکا میون - مسئول آزما یشگاه1.3351,9001.4379,000
2را ننده وانت - کارگر فنی1.2324,9001.3351,900
3بسته بند - بارگیر - دفتردار - فروشنده1.1297,8001.2324,900
4سرایدار - نگهبان - کارگرساده - پادو1270,7221.1297,800
141. فروشندگی نمک
کد اقتصادی: 21911 - 21915
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1سرپرست - مدیر - را نندهکا میون - مسئول آزما یشگاه1.3351,9001.4379,000
2را ننده وانت - کارگر فنی1.2324,9001.3351,900
3بسته بند - بارگیر - دفتردار - فروشنده1.1297,8001.2324,900
4سرایدار - نگهبان - کارگرساده - پادو1270,7221270,722
142. صابون سازی
کد اقتصادی: 32501 - 32511 - 62303 - 63413
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر - استادکار (صابون پز - وازلین ساز) حسابدار1.9514,4002541,400
2کمک صابون پز - کمک وازلین ساز - خشک کننده - جعبه زن - فروشنده - توزیع کننده - بایگان - دفتردار - مخلوط کن1.5406,0001.6433,200
3وردست - پادو - کارگر ساده1270,7221.1297,800
143. وازلین سازی
کد اقتصادی: 32501 - 32511 - 62303 - 63413
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر - استادکار(صابونپز - وازلینساز)حسابدار1.9514,4002541,400
2کمک صابون پز - کمک وازلین ساز - خشک کننده - جعبه زن - فروشنده - توزیع کننده - بایگان - دفتردار - مخلوط کن1.5406,0001.6433,200
3وردست - پادو - کارگر ساده1270,7221.1297,800
144. صابون فروشی
کد اقتصادی: 32501 - 32511 - 62303 - 63413
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر - استادکار(صابونپز - وازلینساز)حسابدار1.9514,4002541,400
2کمک صابون پز - کمک وازلین ساز - خشک کننده - جعبه زن - فروشنده - توزیع کننده - بایگان - دفتردار - مخلوط کن1.5406,0001.6433,200
3وردست - پادو - کارگر ساده1270,7221.1297,800
145. سازندگان و فروشندگان مصنوعات فلزی انواع میز تحریر - فایل - جای نقشه - کمد بایگانی - جالباسی - تخت بیمار دو شکن و سه شکن - تخت معاینه و زایمان اتوکلاو - انواع صندلی اداری و آزمایشگاهی - صندلی گردان -صندلی محصلی- صندلی آزمایشگاهی - انواع کابینت آشپزخانه با درب چوبی و بدنه فلزی و تمام فلز-انواع قفسه مشبک جهت انبارهای دولتی وخصوصی و بوتیک - انواع هود صنعتی و خانگی - انواع صندوق نسوز و درب خزانه بانکها - انواع لوازم ساحلی-صندلی باغ سبز تاب-سرسره-الاکلنگ- چرخ فلک و سبدهای آبچکان و غیره- انواع آشپزخانه های صنعتی مانند سلف سرویس - یخچال ویترینی - سیب زمینی پوست کن - مخلوط کن خمیر شیرینی پزی و نانوائی و دستگاههای مدرن انواع نان پزی - آب سردکن - انواع ماشین های لباسشوئی سطلی و چهارگوش و آبگرمکن برقی و نفتی - انواع کالسکه بچه - سه چرخه ،دوچرخه و روروک با سایبان مخصوص و تیرک چادر صحرائی و تی سازی - انواع جعبه ابزار صنعتی و جعبه ترانس جوش و تابلو فشار قوی - انواع زیر یخچالی و جاکفشی -جعبه دارو و فروشگاههای مربوطه - سازندگان مصنوعات فایبرگلاس و فورمیکا - سازندگان نماهای ساختمانی (نماساز)
کد اقتصادی: 25414 - 36326 - 36557 - 36601 - 36237 - 36238 - 36239 - 36273 - 36281 - 36295 - 29121 - 36396 39109 - 39110 - 39116 - 39122 - 37824 - 37825 - 37833 - 37840 - 37841 - 37848 - 37858 - 37860 - 37865 38503 - 38504 - 38505 - 36409 - 36216 - 36232 - 36233 - 36335 - 36352 - 66401 - 66402 - 66408 - 66409 66417 - 66418 - 66421 - 66410 - 36201
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استاد کار درجه یک - جوشکار درجه یک - نقاش - طراح1.6433,2001.7460,200
2استادکاردرجهدو - جوشکاردرجهدو - حسابدار - فروشند ه - مونتاژ کار - نصاب - راننده1.3351,9001.4379,000
3وردست1.1297,8001.2324,900
4پادو - کارگرساده1270,7221.1297,800
146. فروشنده نبات و آب نبات
کد اقتصادی: 21812 - 21801 - 21802 - 21816
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استادکار (خلیفه)1.2324,9001.3351,900
2اجاق کار - وردست - بسته بند - حسابدار - ترازودار - نخ کش - فروشنده1.1297,8001.2324,900
3نظافتچی - کارگرساده - پادو1270,7221270,722
147. فروشنده و تولید کننده نبات و آب نبات
کد اقتصادی: 21812 - 21801 - 21802 - 21816
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استادکار (خلیفه)1.2324,9001.3351,900
2اجاق کار - وردست - بسته بند - حسابدار - ترازودار - نخ کش - فروشنده1.1297,8001.2324,900
3نظافتچی - کارگرساده - پادو1270,7221270,722
148. تولید کننده نبات و آب نبات و سایرمحصولات شکری
کد اقتصادی: 21812 - 21801 - 21802 - 21816
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استادکار (خلیفه)1.2324,9001.3351,900
2اجاق کار - وردست - بسته بند - حسابدار - ترازودار - نخ کش - فروشنده1.1297,8001.2324,900
3نظافتچی - کارگرساده - پادو1270,7221270,722
149. قند ریزان
کد اقتصادی: 21704 - 21705
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استادکا ر1.3351,9001.4379,000
2کارگرماهر - پزنده1.2324,9001.3351,900
3کارگرساده - بسته بند - پادو1270,7221270,722
150. ناشران و کتاب فروشان
کد اقتصادی: 28501 - 28508 - 28509 - 28906 - 28907 - 65911
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1فروشنده1.3351,9001.4379,000
2حسابدار - صندو قدار1.2324,9001.3351,900
3کمک فروشنده - کمک حسابدار - اپراتور منشی1.1297,8001.2324,900
4ویزیتور - پادو - کارگر ساده1270,7221.1297,800
151. کتاب فروش
کد اقتصادی: 65911 - 27201 - 28202 - 29032 - 65903 - 27102 - 28409 - 65922
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1فروشنده1.3351,9001.4379,000
2ویزیتور - پادو - کارگر ساده1270,7221.1297,800
152. تهیه و نشر و فروش پوستر
کد اقتصادی: 65911 - 27201 - 28202 - 29032 - 65903 - 27102 - 28409 - 65922
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1فروشنده1.3351,9001.4379,000
2ویزیتور - پادو - کارگر ساده1270,7221.1297,800
153. نشر و تهیه و فروش کارت
کد اقتصادی: 65911 - 27201 - 28202 - 29032 - 65903 - 27102 - 28409 - 65922
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1فروشنده1.3351,9001.4379,000
2ویزیتور - پادو - کارگر ساده1270,7221.1297,800
154. جعبه سازی دارنده ماشین چاپ
کد اقتصادی: 27208 - 27209 - 27216 - 27222
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر1.7460,2001.8487,300
2ماشین چی1.3351,9001.4379,000
3برش کار1.2324,9001.3351,900
4صحاف ( جعبه دوز - تاکن - جعبه چسبان )1.1297,8001.2324,900
5پادو - کارگرساده1270,7221270,722
155. تعمیرماشین آلات چاپ
کد اقتصادی: 37905
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1تعمیرکار ماشین چا پ1.3351,9001.4379,000
2کارگرسا ده1270,7221270,722
156. فروشندگان ملزومات چاپ و مرکب
کد اقتصادی: 65905 - 65906 - 65910 - 65915
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر1.7460,2001.8487,300
2تحصیلدار - حسابدار - فروشنده1270,7221.1297,800
3کارگرساده1270,7221270,722
157. سازندگان قابهای تیغ برش جعبه و کارهای چاپی
کد اقتصادی: 36292
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر - طراح1.7460,2001.8487,300
2ماشین چی1.3351,9001.4379,000
3حسابدار - دفتردار - تحصیلدار1270,7221.1297,800
4کارگرساده1270,7221270,722
158. چادردوز و برزنت فروش
کد اقتصادی: 24906 - 24907 - 24918
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1برش کار1.15311,3001.25338,400
2چرخکار1.1297,8001.2324,900
3جلوکارگیر - منگنه زن - کارگرساده1270,7221270,722
159. کمک فنر ساز
کد اقتصادی: 38414
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استادکار1.4379,0001.5406,000
2کمک فنرساز - کارگرما هر1.2324,9001.3351,900
3وردست - پادو - کارگر ساده1270,7221.1297,800
160. جرثقیل دار
کد اقتصادی: 85002 - 85006
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1راننده1.4379,0001.5406,000
2کمک راننده1.2324,9001.3351,900
3کارمند - دفتردار1.1297,8001.2324,900
4وردست - سرایدار - پادو - کارگرساده1270,7221.1297,800
161. تعمیرکارصفحه کلاج و لنت کوبی
کد اقتصادی: 38429 - 38434
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استادکار1.3351,9001.4379,000
2کارگرماهر - لنت کوبی1.1297,8001.2324,900
3وردست - پادو - کارگر ساده1270,7221.1297,800
162. اوراق کننده و فروشندگان لوازم مستعمل اتومیبیل
کد اقتصادی: 38402
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استادکار - اوراق چی1.4379,0001.5406,000
2فروشنده - انباردار1.2324,9001.3351,900
3کارگرساده - پادو1270,7221.1297,800
163. جک ساز
کد اقتصادی: 37206 - 37217 - 38409
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استادکار1.4379,0001.5406,000
2تعمیرکار ما هر1.2324,9001.3351,900
3وردست - پادو - کارگرساده1270,7221.1297,800
164. سازنده کلیشه و لیتوگراف
کد اقتصادی: 28903 - 39919
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استادکار1.4379,0001.5406,000
2سفارشگیرنده - عکاسدرجه یک - مونتاژ کار درجه یک - رتوش کار درجه یک - کپی کار درجه یک - کنتاک کاردرجه یک - طراح - گرافیست - صفحه سازی1.3351,9001.4379,000
3عکاسدرجهدو - مونتاژکاردرجه دو - رتوش کار درجه دو - کپی کاردرجه دو - کنتاککار درجه دو - کلیشهساز - حسابدار - اپراتور کامپیوتر - اپراتورایمیج - سیتر - اپراتورسیتیپی1.2324,9001.3351,900
4کارگرساده - پادو1270,7221.1297,800
165. سازنده مهر وپلاک
کد اقتصادی: 39926
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استاد کار1.3351,9001.4379,000
2خطا ط1.2324,9001.3351,900
3کپیکاربرنج - اسیدکاربرنج - مهرسازژلاتین1.1297,8001.2324,900
4وردست - پادو - کارگرساده1270,7221.1297,800
166. چاپ سیلک اسکرین
کد اقتصادی: 28801
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استاد کار1.3351,9001.4379,000
2عکا س1.2324,9001.3351,900
3چاپچی - حسابدار1.1297,8001.2324,900
4وردست - پادو - کارگر ساده1270,7221.1297,800
167. صباغ
کد اقتصادی: 23401 - 23402 - 23406 - 23407 - 23408 - 23411 - 23420
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1سرپرست1.3351,9001.4379,000
2متخصص دیگ بخار و ماشین آلا ت1.2324,9001.3351,900
3حسابدار - دفتر دار1.1297,8001.2324,900
4بازاریاب - کار پرداز1270,7221.1297,800
5پادو - کارگر ساده1270,7221270,722
168. گلزن
کد اقتصادی: 23405 - 23409 - 23410 - 23411
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1سرپرست1.3351,9001.4379,000
2طراح1.2324,9001.3351,900
3حسابدار - دفتر دار1.1297,8001.2324,900
4بازاریاب - کار پرداز1270,7221.1297,800
5پادو - کارگر ساده1270,7221270,722
169. تکمیلی صباغ و گلزن
کد اقتصادی: 23417
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1سرپرست1.4379,0001.5406,000
2متخصص دیگ بخار و ماشین آلا ت1.3351,9001.4379,000
3طراح1.2324,9001.3351,900
4حسابدار - دفتر دار1.1297,8001.2324,900
5بازاریاب - کار پرداز1270,7221.1297,800
6پادو - کارگر ساده1270,7221270,722
170. ذوب فلز و نورد
کد اقتصادی: 35402 - 35407 - 36241 - 36246 - 36247 - 36276 - 36286 66401 - 66402 - 66408 - 66409 - 66412 - 66414 - 66418
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استادکار - سرپرست1.5406,0001.6433,200
2نوردکار - کورهچی - حسابدار - قالبساز - پرسکار1.4379,0001.5406,000
3جوشکار - خمکار - راننده - وسط کار - دفتردار - قیچی کار - فرو شنده1.3351,9001.4379,000
4نگهبان - دسته زن - روغن کار1.2324,9001.3351,900
5وردست - کارگرساده - پادو1270,7221.1297,800
171. سازنده ظروف آلومینیومی
کد اقتصادی: 35402 - 35407 - 36241 - 36246 - 36247 - 36276 - 36286 66401 - 66402 - 66408 - 66409 - 66412 - 66414 - 66418
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استادکار - سرپرست1.5406,0001.6433,200
2نوردکار - کورهچی - حسابدار - قالبساز - پرسکار1.4379,0001.5406,000
3جوشکار - خمکار - راننده - وسط کار - دفتردار - قیچی کار - فرو شند ه1.3351,9001.4379,000
4نگهبان - دسته زن - روغن کار1.2324,9001.3351,900
5وردست - کارگرساده - پادو1270,7221.1297,800
172. سازنده و فروشنده مصنوعات آلومینیومی
کد اقتصادی: 35402 - 35407 - 36241 - 36246 - 36247 - 36276 - 36286 - 66401 66402 - 66408 - 66409 - 66412 - 66414 - 66418
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استادکار - سرپرست1.5406,0001.6433,200
2نوردکار - کورهچی - حسابدار - قالبساز - پرسکار1.4379,0001.5406,000
3جوشکار - خمکار - راننده - وسط کار - دفتردار - قیچی کار - فروشنده1.3351,9001.4379,000
4نگهبان - دسته زن - روغن کار1.2324,9001.3351,900
5وردست - کارگرساده - پادو1270,7221.1297,800
173. فروشنده ظروف آلومینیومی
کد اقتصادی: 35402 - 35407 - 36241 - 36246 - 36247 - 36276 - 36286 66401 - 66402 - 66408 - 66409 - 66412 - 66414 - 66418
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استادکار - سرپرست1.5406,0001.6433,200
2نوردکار - کوره چی - حسابدار - قالب ساز پرسکار1.4379,0001.5406,000
3جوشکار - خمکار - راننده - وسط کار - دفتردار - قیچی کار - فروشنده1.3351,9001.4379,000
4نگهبان - دسته زن - روغن کار1.2324,9001.3351,900
5وردست - کارگرساده - پادو1270,7221.1297,800
174. فروشگاه کفش و مصنوعات لاستیکی
کد اقتصادی: 65407 - 31305 - 31902 - 31904 - 31905 - 32137 - 64212 65303 - 65304 - 31323 - 32142
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر - استادکار - تعمیرکار1.5406,0001.6433,200
2تراشکار - حسابدار - پرسکار1.4379,0001.5406,000
3غلطک کار - فروشنده - آپارا تچی1.3351,9001.4379,000
4تحصیلدار - وردست - دفتردار - فاکتورنویس1.2324,9001.3351,900
5کارگرساده - پادو - نگهبان - سرایدار1.1297,8001.2324,900
175. سازنده و فروشنده کفش و مصنوعات لاستیکی
کد اقتصادی: 65407 - 31305 - 31902 - 31904 - 31905 - 32137 - 64212 65303 - 65304 - 31323 - 32142
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر - استادکار - تعمیرکار1.5406,0001.6433,200
2تراشکار - حسابدار - پرسکار1.4379,0001.5406,000
3غلطک کار - فروشنده - آپارا تچی1.3351,9001.4379,000
4تحصیلدار - وردست - دفتردار - فاکتورنویس1.2324,9001.3351,900
5کارگرساده - پادو - نگهبان - سرایدار1.1297,8001.2324,900
176. فروشنده مواد اولیه کفش ماشینی و مصنوعات لاستیکی
کد اقتصادی: 65407 - 31305 - 31902 - 31904 - 31905 - 32137 - 64212 65303 - 65304 - 31323 - 32142
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر - استادکار - تعمیرکار1.5406,0001.6433,200
2تراشکار - حسابدار - پرسکار1.4379,0001.5406,000
3غلطک کار - فروشنده - آپارا تچی1.3351,9001.4379,000
4تحصیلدار - وردست - دفتردار - فاکتورنویس1.2324,9001.3351,900
5کارگرساده - پادو - نگهبان - سرایدار1.1297,8001.2324,900
177. تولید کننده و فروشنده پودر پلاستیک و لاستیک و چسب
کد اقتصادی: 65407 - 31305 - 31902 - 31904 - 31905 - 32137 64212 - 65303 - 65304 - 31323 - 32142
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر - استادکار - تعمیرکار1.5406,0001.6433,200
2تراشکار - حسابدار - پرسکار1.4379,0001.5406,000
3غلطک کار - فروشنده - آپارا تچی1.3351,9001.4379,000
4تحصیلدار - وردست - دفتردار - فاکتورنویس1.2324,9001.3351,900
5کارگرساده - پادو - نگهبان - سرایدار1.1297,8001.2324,900
178. سازنده و فروشنده کف و پاشنه لاستیکی و پلاستیکی
کد اقتصادی: 65407 - 31305 - 31902 - 31904 - 31905 - 32137 - 64212 65303 - 65304 - 31323 - 32142
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر - استادکار - تعمیرکار1.5406,0001.6433,200
2تراشکار - حسابدار - پرسکار1.4379,0001.5406,000
3غلطک کار - فروشنده آپاراتچی1.3351,9001.4379,000
4تحصیلدار - وردست - دفتردار - فاکتورنویس1.2324,9001.3351,900
5کارگرساده - پادو - نگهبان - سرایدار1.1297,8001.2324,900
179. فروشندگان نئولایت
کد اقتصادی: 65407 - 31305 - 31902 - 31904 - 31905 - 32137 - 64212 65303 - 65304 - 31323 - 32142
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر - استادکار - تعمیرکار1.5406,0001.6433,200
2تراشکار - حسابدار - پرسکار1.4379,0001.5406,000
3غلطک کار - فروشنده آپاراتچی1.3351,9001.4379,000
4تحصیلدار - وردست - دفتردار - فاکتورنویس1.2324,9001.3351,900
5کارگرساده - پادو - نگهبان - سرایدار1.1297,8001.2324,900
180. عمده فروشی لوازم خانگی مصنوعات نفت - گاز - الککتریک
کد اقتصادی: 66313 - 66322 - 66623
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر1.6433,2001.7460,200
2حسابدار - فروشنده - دفتردار - توزیع کننده کالا - صندوقد ار - راننده1.4379,0001.5406,000
3پادو - کارگرساده - باربر1.2324,9001.3351,900
181. فروشندگی مصنوعات نفت - گاز - الکتریک
کد اقتصادی: 66322 - 66315 - 66324
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر1.2324,9001.3351,900
2حسابدار - فروشنده - دفتردار - توزیع کننده کالا - صندو قدار - راننده1.15311,3001.25338,400
3پادو - کارگرساده - باربر1.05284,3001.15311,300
182. فروشندگی یخچالهای ویترینی و صندوقی
کد اقتصادی: 66322 - 66315 - 66324
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر1.2324,9001.3351,900
2حسابدار - فروشنده - دفتردار - توزیع کننده کالا - صندوقد ار - راننده1.15311,3001.25338,400
3پادو - کارگرساده - باربر1.05284,3001.15311,300
183. فروشندگی ماشین آلات کشاورزی
کد اقتصادی: 64802 - 64806 - 64807 - 64809 - 64810 - 64811 - 64812 64813 - 64816 - 64819 - 64821 - 64913
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر1.3351,9001.5406,000
2فروشنده - حسابدار - صندوقدار - فاکتور نویس - انباردار - راننده1.2324,9001.3351,900
3وردست - پادو - کارگرساده1.05284,3001.15311,300
184. فروشندگی لوازم یدکی کشاورزی و لوازم یدکی مربوط به دام وطیور
کد اقتصادی: 64802 - 64806 - 64807 - 64810 - 64811 - 64812 64813 - 64816 - 64913
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر1.3351,9001.5406,000
2فروشنده - حسابدار - صندوقدار - فاکتور نویس - انباردار - راننده1.2324,9001.3351,900
3وردست - پادو - کارگرساده1.05284,3001.15311,300
185. فروشندگی ماشین آلات صنعتی و ساختمانی
کد اقتصادی: 64802 - 64806 - 64807 - 64810 - 64811 - 64812 64813 - 64816 - 64913
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر1.3351,9001.5406,000
2فروشنده - حسابدار - صندوقدار - فاکتور نویس - انباردار - راننده1.2324,9001.3351,900
3وردست - پادو - کارگرساده1.05284,3001.15311,300
186. فروش اسباب علوقه
کد اقتصادی: 64802 - 64806 - 64807 - 64810 - 64811 - 64812 64813 - 64816 - 64913
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر1.3351,9001.5406,000
2فروشنده - حسابدار - صندوقدار - فاکتور نویس - انباردار - راننده1.2324,9001.3351,900
3وردست - پادو - کارگرساده1.05284,3001.15311,300
187. فروش لوازم مرغداری
کد اقتصادی: 64802 - 64806 - 64807 - 64810 - 64811 - 64812 64813 - 64816 - 64913
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر1.3351,9001.5406,000
2فروشنده - حسابدار - صندوقدار - فاکتور نویس - انباردار - راننده1.2324,9001.3351,900
3وردست - پادو - کارگرساده1.05284,3001.15311,300
188. فروشگاه ماشین آلات سنگین
کد اقتصادی: 64809 - 64812
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر - خبره ماشین - کارشناس - فروشنده - دفتردار - حسابدار - تلفنچی - متصدی اطلاعات - میرزا - بازار یاب1.5406,0001.6433,200
2صندوقدار - قو لنا مه نو یس - حق العملکار - کارگرمتفر قه1.4379,0001.5406,000
3نگهبان - سرایدار - آبدارچی - ماشین شور - نظافتچی - پادو1.1297,8001.2324,900
189. فروش داروهای دامی
کد اقتصادی: 61111 - 61106 - 61105 - 61107 - 64913
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1فروشنده - حسابدار - صندوقدار - دفتردار1.15311,3001.25338,400
2وردست - پادو - کارگرساده1.05284,3001.15311,300
190. فروش بذرهای زینتی کشاورزی
کد اقتصادی: 61111 - 61106 - 61105 - 61107 - 64913
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1فروشنده - حسابدار - صندوقدار - دفتردار1.15311,3001.25338,400
2وردست - پادو - کارگرساده1.05284,3001.15311,300
191. دفترفروش کود حیوانی
کد اقتصادی: 61111 - 61106 - 61105 - 61107 - 64913
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1فروشنده - حسابدار - صندوقدار - دفتردار1.15311,3001.25338,400
2وردست - پادو - کارگرساده1.05284,3001.15311,300
192. فروش سموم و کود شیمیایی و لوازم باغبانی
کد اقتصادی: 61111 - 61106 - 61105 - 61107 - 64913
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1فروشنده - حسابدار - صندوقدار - دفتردار1.15311,3001.25338,400
2وردست - پادو - کارگرساده1.05284,3001.15311,300
193. فروشگاه لوازم شکار و ماهیگیری
کد اقتصادی: 65001 - 65002 - 65003 - 65004
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر1.45394,5001.55419,600
2فروشنده - صندوقدار - حسابدار - دفتردار - تعمیرکار لوازم شکار و ماهیگیری1.3351,9001.4379,000
3کمک فروشنده - فاکتور نویس - وردست1.2324,9001.3351,900
4نظا فتچی - پا دو - کارگر ساده1.05284,3001.15311,300
194. فروشگاه مواد پروتئینی (سوپرمارکت)
کد اقتصادی: 63402
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر1.4379,0001.5406,000
2فروشنده - حسابدار - صندوقدار - راننده - فاکتورنویس - انباردار - نگهبان - سرایدار - غرفه دار1.3351,9001.4379,000
3پادو - کارگرساده - نظا فتچی1.1297,8001.2324,900
195. فروشندگی تجهیزات پزشکی و بیمارستانی
کد اقتصادی: 39129 - 39130 - 39139 - 39126 - 39128
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر - مبا شر1.4379,0001.5406,000
2فروشنده - حسابدار - دفتردار - راننده - توزیع کننده1.2324,9001.3351,900
3نگهبان - پادو - کارگرساده1.05284,3001.15311,300
196. فروشندگی وسائل پزشکی مصرفی
کد اقتصادی: 39129 - 39130 - 39139 - 39126 - 39128
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر - مبا شر1.4379,0001.5406,000
2فروشنده - حسابدار - دفتردار - راننده - توزیع کننده1.2324,9001.3351,900
3نگهبان - پادو - کارگرساده1.05284,3001.15311,300
197. فروشندگی وسائل و لوازم آزمایشگاهی طبی
کد اقتصادی: 39129 - 39130 - 39139 - 39126 - 39128
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر - مباشر1.4379,0001.5406,000
2فروشنده - حسابدار - دفتردار - راننده - توزیع کننده1.2324,9001.3351,900
3نگهبان - پادو - کارگرساده1.05284,3001.15311,300
198. فروشگاه فرش ماشینی و موکت
کد اقتصادی: 65310
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر1.35365,5001.5406,000
2فروشنده - حسابدار - صندو قدار1.2324,9001.4379,000
3پادو - کارگرساده1270,7221.15311,300
199. علافی
کد اقتصادی: 63404 - 61125 - 61116 - 63404 - 61103 - 61618
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1فروشنده - صندوقدار - حسابدار - انباردار - فاکتور نویس - منشی - راننده - بوجار - بسته بند - ترازو دار1.2324,9001.3351,900
2پادو - کارگرساده1.1297,8001.2324,900
200. فروشندگی علوفه
کد اقتصادی: 63404 - 61125 - 61116 - 63404 - 61103 - 61618
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1فروشنده - صندوقدار - حسابدار - انباردار - فاکتور نویس - منشی - راننده - بوجار - بسته بند - ترازو دار1.2324,9001.3351,900
2پادو - کارگرساده1.1297,8001.2324,900
201. فروشندگی نان خشک
کد اقتصادی: 63404 - 61125 - 61116 - 63404 - 61103 - 61618
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1فروشنده - صندوقدار - حسابدار - انباردار - فاکتور نویس - منشی - راننده - بوجار - بسته بند - ترازو دار1.2324,9001.3351,900
2پادو - کارگرساده1.1297,8001.2324,900
202. فروشندگی غلات و حبوبات
کد اقتصادی: 63404 - 61125 - 61116 - 63404 - 61103 - 61618
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1فروشنده - صندوقدار - حسابدار - انباردار - فاکتور نویس - منشی - راننده - بوجار - بسته بند - ترازو دار1.2324,9001.3351,900
2پادو - کارگرساده1.1297,8001.2324,900
203. فروشندگی دانه
کد اقتصادی: 63404 - 61125 - 61116 - 63404 - 61103 - 61618
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1فروشنده - صندوقدار - حسابدار - انباردار - فاکتور نویس - منشی - راننده - بوجار - بسته بند - ترازو دار1.2324,9001.3351,900
2پادو - کارگرساده1.1297,8001.2324,900
204. فروشندگی دام
کد اقتصادی: 63404 - 61125 - 61116 - 63404 - 61103 - 61618
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1فروشنده - صندوقدار - حسابدار - انباردار - فاکتور نویس - منشی - راننده - بوجار - بسته بند - ترازو دار1.2324,9001.3351,900
2پادو - کارگرساده1.1297,8001.2324,900
205. فروشندگی شوفاژ و تهویه مطبوع
کد اقتصادی: 64408 - 64409 - 64419
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1فروشنده - حسابدار1.15311,3001.3351,900
2پادو - کارگرساده1.05284,3001.2324,900
206. فتوکپی
کد اقتصادی: 24802 - 28405 - 28406 - 28407 - 28409 - 28410 - 82803
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1اپراتور کامپیو تر ( ماشین نویس )1.2324,9001.3351,900
2کپی کار - کارگرساده - پادو1270,7221.1297,800
207. اوزالید - پلی کپی
کد اقتصادی: 24802 - - 28405 - 28406 - 28407 - 28409 - 28410 - 82803
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1اپراتور کامپیو تر (ماشین نویس)1.2324,9001.3351,900
2کپی کار - کارگرساده - پادو1270,7221.1297,800
208. ماشین نویسی
کد اقتصادی: 24802 - - 28405 - 28406 - 28407 - 28409 - 28410 - 82803
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1اپراتور کامپیو تر (ماشین نویس)1.2324,9001.3351,900
2کپی کار - کارگرساده - پادو1270,7221.1297,800
209. طلق پرس
کد اقتصادی: 24802 - - 28405 - 28406 - 28407 - 28409 - 28410 - 82803
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1اپراتور کامپیو تر (ماشین نویس)1.2324,9001.3351,900
2کپی کار - کارگرساده - پادو1270,7221.1297,800
210. حمل کنندگان مواد سوختنی و تانکر آب
کد اقتصادی: 52103 - 70102 - 70104 - 70105
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1راننده1.2324,9001.3351,900
2متصدی1.1297,8001.2324,900
3کمک راننده1270,7221270,722
211. مؤسسات بارکشی شهری
کد اقتصادی: 71802
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1راننده1.2324,9001.3351,900
2تلفنچی1.1297,8001.2324,900
3کارگرساده1270,7221270,722
212. مؤسسات بسته بندی اثاثیه و لوازم منزل
کد اقتصادی: 90003
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1متصدی1.1297,8001.2324,900
2کارگر بسته بندی ا ثا ثیه1.05284,3001.15311,300
3کارگرساده1270,7221270,722
213. فروشندگی و تعمیراشیاء قدیمی و صنایع دستی (غیر زیرخا کی)
کد اقتصادی: 64508 - 64512
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر1.4379,0001.5406,000
2فروشنده - حسا بدار - دفتردار1.3351,9001.4379,000
3پادو - کارگرساده1270,7221270,722
214. فروشگاه صنایع دستی
کد اقتصادی: 64508 - 64512
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر1.5406,0001.6433,200
2فروشنده - صندوقدار - دفتردار1.3351,9001.4379,000
3پادو - کارگرساده - سرایدار - نگهبان1270,7221.1297,800
215. نقاشی تابلو
کد اقتصادی: 83412 - 83413 - 83414 - 83415 - 83416
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1نقاشی - مربی1.4379,0001.5406,000
2پادو - کارگرساده1270,7221270,722
216. قلم زنی روی فلزات
کد اقتصادی: 35903 - 35907
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر - استادکار1.5406,0001.6433,200
2پادو - کارگرساده - آبدارچی1270,7221.1297,800
217. دفترآهن فروشی
کد اقتصادی: 62503 - 62506 - 62508 - 64402 - 64413 - 64416 - 64418
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1دفتردار - حسابدار1.25338,4001.35365,500
2فروشنده1.1297,8001.2324,900
3تحصیلدار1270,7221.1297,800
4کارگرساده - پا دو1270,7221270,722
218. دفترفروش آهن قراضه
کد اقتصادی: 62503 - 62506 - 62508 - 64402 - 64413 - 64416 - 64418
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1دفتردار - حسابدار1.25338,4001.35365,500
2فروشنده1.1297,8001.2324,900
3تحصیلدار1270,7221.1297,800
4کارگرساده - پا دو1270,7221270,722
219. آهن قراضه فروش
کد اقتصادی: 64402
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1پرسکار1.3351,9001.4379,000
2پادو - کارگرساده - سرا یدار1270,7221270,722
220. خرده آهن فروش
کد اقتصادی: 64402
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1کارگرساده1270,7221270,722
221. برش فلزات
کد اقتصادی: 36304
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1پرسکار - برشکار1.3351,9001.4379,000
2پادو - کارگرساده1270,7221270,722
222. فروشگاه آهن
کد اقتصادی: 62503 - 62506 - 62508 - 64402 - 64413 - 64416 - 64418
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1دفتردار - حسابدار1.25338,4001.35365,500
2برشکار1.3351,9001.4379,000
3تحصیلدار1270,7221270,722
4کارگرساده - پادو1270,7221270,722
223. فروشگاه خشکه فولاد
کد اقتصادی: 62503 - 62506 - 62508 - 64402 - 64413 - 64416 - 64418
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1دفتردار - حسابدار1.25338,4001.35365,500
2برشکار1.3351,9001.4379,000
3تحصیلدار1270,7221270,722
4کارگرساده - پادو1270,7221270,722
224. فروشگاه لوله داربست و اتصالات
کد اقتصادی: 64411 - 64418
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1دفتردار - حسابدار1.25338,4001.35365,500
2تحصیلدار1.1297,8001.2324,900
3کارگرساده - پادو1270,7221270,722
225. فروشگاه لوله و پروفیل
کد اقتصادی: 64411 - 64418
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1دفتردار - حسابدار1.25338,4001.35365,500
2تحصیلدار1.1297,8001.2324,900
3کارگرساده - پادو1270,7221270,722
226. پخش اکسیژن و گازهای صنعتی
کد اقتصادی: 51203 - 51223
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1راننده1.25338,4001.35365,500
2پادو - کارگرساده1270,7221270,722
227. تولید کنندگان و فروشندگان پلاستیک - نایلون و ملا مین
کد اقتصادی: 32124 - 32126 - 32133 - 32135 - 32137 - 66501 - 66502 - 66503 - 66504 66505 - 66506 - 66507 - 66508 - 66509 - 66511 - 66512 - 66513
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1سرپرست - استادکار1.4379,0001.5406,000
2پرسکار - تزریق کار - فروشنده1.3351,9001.4379,000
3دفتردار - حسابدار1.2324,9001.3351,900
4نگهبان - سرایدار - کارگرساده - پادو1270,7221.1297,800
228. فروشندگان کاغذ - مقوا
کد اقتصادی: 62202 - 62203 - 62207
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر1.4379,0001.5406,000
2حسابدار - دفتردار - فروشنده1.25338,4001.35365,500
3تحصیلدار1.05284,3001.15311,300
4کارگرساده - پا دو1270,7221.1297,800
229. فروشندگان ضایعات کاغذ و مقوا
کد اقتصادی: 64202
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر1.4379,0001.5406,000
2حسابدار - دفتردار - فروشنده1.25338,4001.35365,500
3تحصیلدار1.05284,3001.15311,300
4کارگرساده - پادو1270,7221.1297,800
230. فروشندگان کارت عقد و عروسی
کد اقتصادی: 65922
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1حسابدار - دفتردار - فروشنده1.25338,4001.35365,500
2تحصیلدار1.05284,3001.15311,300
3کارگرساده - پادو - باربر1270,7221.1297,800
231. سازندگان و فروشندگان پاکت میوه
کد اقتصادی: 65917 - 27202 - 27215
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1حسابدار - دفتردار - فروشنده - سازنده1.25338,4001.35365,500
2کارگرساده - پادو1.1297,8001.2324,900
232. فروشندگان چوب - تخته - فیبر - سه لایی ونئوپان
کد اقتصادی: 62103 - 62105 - 62111
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر - استادکار1.4379,0001.5406,000
2فروشنده - حسابدار - دفتردار1.3351,9001.4379,000
3نگهبان - سرایدار - کارگرساده - پادو1.1297,8001.2324,900
233. فروشندگان درب و پنجره پیش ساخته
کد اقتصادی: 62102
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر - استادکار1.4379,0001.5406,000
2فروشنده - حسابدار - دفتردار1.3351,9001.4379,000
3نگهبان - سرایدار - کارگرساده - پادو1.1297,8001.2324,900
234. فروشندگان تیر چوبی و نردبان
کد اقتصادی: 62112
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر - استادکار1.4379,0001.5406,000
2فروشنده - حسابدار - دفتردار1.3351,9001.4379,000
3نگهبان - سرایدار - کارگرساده - پادو1.1297,8001.2324,900
235. فروشندگان تخته کهنه
کد اقتصادی: 62103 - 62105 - 62111
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر - استادکار1.4379,0001.5406,000
2فروشنده - حسابدار - دفتردار1.3351,9001.4379,000
3نگهبان - سرایدار - کارگرساده - پادو1.1297,8001.2324,900
236. فروشندگان لوازم کفش ( چسب - میخ - سگک - آستر و 000)
کد اقتصادی: 64212 - 64209
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1حسابدار1.5406,0001.6433,200
2اپراتور - دفتردار - فروشنده1.2324,9001.3351,900
3نگهبان - سرایدار - کارگرساده - پادو1270,7221.1297,800
237. فروشندگان چرم
کد اقتصادی: 61902 - 61904 - 61905 - 61906
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1حسابدار1.5406,0001.6433,200
2اپراتور - دفتردار - فروشنده1.2324,9001.3351,900
3نگهبان - سرایدار - کارگرساده - پادو1270,7221.1297,800
238. فروشندگان مشمع کفش
کد اقتصادی: 66511
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1حسابدار1.5406,0001.6433,200
2اپراتور - دفتردار - فروشنده1.2324,9001.3351,900
3نگهبان - سرایدار - کارگرساده - پادو1270,7221.1297,800
239. فروشندگان لوازم مهندسی - نقشه کشی و دوربینهای مهندسی
کد اقتصادی: 65913
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1فروشنده - حسابدار1.2324,9001.3351,900
2دفتردار - کمک فروشنده - صندو قدار1.1297,8001.2324,900
3کارگرساده - پادو - وردست - نظافتچی1.05284,3001.15311,300
240. فروشندگان انواع کارت پستال و تبریک
کد اقتصادی: 65922
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1فروشنده - حسابدار1.2324,9001.3351,900
2دفتردار - کمک فروشنده - صندو قدار1.1297,8001.2324,900
3کارگرساده - پادو - وردست - نظافتچی1.05284,3001.15311,300
241. بوفه داران سینما و مجامع عمومی
کد اقتصادی: 84233
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1فروشنده1.1297,8001.2324,900
2کارگرساده - پادو1.05284,3001.15311,300
242. خدمات کمپرسی و ماشینهای راهسازی (لودر - بلدوزر - بیل مکا نیکی - غلطک - گریدر و غیره)
کد اقتصادی: 38408 - 38441
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر - راننده1.8487,3001.9514,400
2حسابدار - دفتردار - منشی - اپراتور - تلفنچی - فرو شنده1.3351,9001.4379,000
3کارگرساده - پادو - تلفنچی - آبدارچی - کمک راننده1.1297,8001.2324,900
243. دفاتر اجاره دهنده ماشین آلات سنگین
کد اقتصادی: 85014 - 85010 - 8 الی85002
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر - راننده1.8487,3001.9514,400
2حسابدار - دفتردار - منشی - اپراتور - تلفنچی - فرو شنده1.3351,9001.4379,000
3کارگرساده - پادو - نظافتچی - آبدارچی کمک راننده1.1297,8001.2324,900
244. لوازم یدکی اتومبیل و ماشین آلات
کد اقتصادی: 62704
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر1.35365,5001.5406,000
2حسابدار - دفتردار - فرو شنده - صندوقدار - ابزارشنا س1.3351,9001.4379,000
3فاکتورنو یس - پادو - نظا فتچی - وردست - کمک فروشنده - انباردار1.1297,8001.25338,400
245. مؤسسات تاکسی تلفنی - آژانسهای اتومبیل کرایه
کد اقتصادی: 71801 - 71806 - 82106
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1راننده و سایرکارگران1.1297,8001.2324,900
246. آموزشگاههای رانندگی
کد اقتصادی: 71801 - 71806 - 82106
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1راننده و سایرکارگران1.1297,8001.2324,900
247. رانندگان پیمانکاران حمل مواد نفتی داخل شهری
کد اقتصادی: -
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1راننده1.5406,0002541,400
248. تولید کنندگان و تعمیرکاران ترانسفورماتور
کد اقتصادی: 37704 - 37725
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استادکار ( کارگر ما هر)1.7460,2001.8487,300
2تعمیرکار درجه 2 - دفتردار - حسابدار1.3351,9001.4379,000
3پادو - کارگرساده - آبدارچی - کارگرمتفرقه1270,7221270,722
249. تعمیر و سیم پیچی الکتروموتور و ژنراتور
کد اقتصادی: 37879 - 38412 - 37803
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استادکار ( کارگر ما هر )1.7460,2001.8487,300
2تعمیرکار درجه 2 - دفتردار - حسابدار1.3351,9001.4379,000
3پادو - کارگرساده - آبدارچی - کارگرمتفرقه1270,7221270,722
250. تولید کنندگان و تعمیرکاران تابلو فشار قوی و ضعیف
کد اقتصادی: 37701 - 37702 - 37722
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استادکار ( کارگر ما هر )1.7460,2001.8487,300
2تعمیرکار درجه 2 - دفتردار - حسابدار1.3351,9001.4379,000
251. بنگاهها و مؤسسات مسافربری درون شهری
کد اقتصادی: 71201 - 71202 - 71203 - 71204
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1سرمکا نیک1.5406,0001.6433,200
2مکانیک - راننده اتو بو س1.4379,0001.5406,000
3با طریسازی - راننده مینی بو س1.3351,9001.4379,000
4سرویسکار - تلفنچی - کمک مکانیک - منشی - کمک را ننده - سرایدار1.2324,9001.3351,900
5شاگردباطریساز - ماشینشو ی - نظافتچی و پادو1.1297,8001.2324,900
252. فروشندگی محصولات گوشتی (سوسیس - کالباس - همبرگر بصورت خام )
کد اقتصادی: 63502
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر1.5406,0001.6433,200
2فروشنده - حسابدار - صندو دار - راننده - نگهبان - فاکتورنویس - انباردار - سرا یدار - غر فه دار1.3351,9001.4379,000
3پا دو - کارگر ساده - نظا فتچی1.1297,8001.2324,900
253. بازیهای رایانه ای
کد اقتصادی: 83903
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر1.45394,5001.55419,600
2دفتردار - صندوق دار - تکنیسین - منشی1.3351,9001.4379,000
3کا رگرساده - پا دو1.05284,3001.15311,300
254. عمده فروشی مرغ - ماهی (غیره زنده) - تخم مرغ
کد اقتصادی: 61614 - 63201 - 63206
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر1.5406,0001.6433,200
2فروشنده - حسابدار - صندو قدار - را ننده - توزیع کننده - دفتردار1.4379,0001.5406,000
3پا دو - کارگرساده - سرایدار - نگهبان1.1297,8001.2324,900
255. خرده فروشی مرغ - ماهی (غیر زنده) - تخم مرغ
کد اقتصادی: 63203 - 63206 - 63205
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر1.4379,0001.5406,000
2فروشنده - حسابدار - صندوقدار - راننده - توزیع کننده - دفتر دار1.3351,9001.4379,000
3پادو - کارگرساده - سرایدار - نگهبا ن1.1297,8001.2324,900
256. پر فروشی
کد اقتصادی: 63202
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر1.4379,0001.5406,000
2فروشنده - حسابدار - صندوقدار - راننده - توزیع کننده - دفتر دار1.3351,9001.4379,000
3پا دو - کارگرساده - سرایدار - نگهبان1.1297,8001.2324,900
257. تالار پذیر ایی (درجه 1)
کد اقتصادی: 84203
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1آشپز1.4379,0001.5406,000
2سر پیش خدمت - حسابدار - دفتردا ر - صندو قدار - کمک آشپز1.25338,4001.35365,500
3پیش خدمت - ما مور خرید - سالن دار (کارمند) - کارگر تا سیسات1.1297,8001.2324,900
4ظر فشو - نظا فتچی - دربان - کارگر پارکینگ - نگهبا ن1270,7221.1297,800
258. تالار پذیرا یی (درجه 2 و 3)
کد اقتصادی: 84203
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1آشپز1.3351,9001.4379,000
2سر پیش خدمت - حسابدار - دفتردا ر - صندو قدار - کمک آشپز1.15311,3001.25338,400
3پیش خدمت - ما مور خرید - سالن دار (کارمند) - کارگر تا سیسات1270,7221.1297,800
4ظر فشو - نظا فتچی - دربان - کارگر پارکینگ - نگهبا ن1270,7221270,722
259. ظروف کرایه
کد اقتصادی: 84915
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1دفتردار - حسابدار - کارمند1.15311,3001.25338,400
2نگهبان - کارگر ساده - پادو1270,7221270,722
260. اجاره دهنده فرش - چادر - برزنت
کد اقتصادی: 84918
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1دفتردار - حسابدار - کارمند1.15311,3001.25338,400
2نگهبان - کارگر ساده - پادو1270,7221270,722
261. اجاره خنچه و اسپند
کد اقتصادی: 84914
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1دفتردار - حسابدار - کارمند1.15311,3001.25338,400
2نگهبان - کارگر ساده - پادو1270,7221270,722
262. تعمیرگاه اتومبیل ( تعمیرگاه - اتوسرویس - توقفگاه )
کد اقتصادی: 38440
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1قسمت اتو سرویس: سرپرست کارگاه1.25338,4001.4379,000
2قسمت اتو سرویس: سرویس کار - ما شین شور بدنه1.1297,8001.25338,400
3قسمت اتو سرویس: تعویض روغن - گریس کار - خشک کن و مو تور شور بدنه1.05284,3001.15311,300
4قسمت اتو سرویس: حسابدار - صندوقدار - دفتر دار1.05284,3001.2324,900
5قسمت اتو سرویس: وردست - پادو - کارگر ساده - نگهبان - سرا یدار1270,7221270,722
6قسمت آهنگری اتومبیل - جلوبندی سازی: مدیر1.5406,0001.6433,200
7قسمت آهنگری اتومبیل - جلوبندی سازی: استادکار - کارگر ما هر - آهنگر - آهنکش فنرساز - تعمیرکارشاسی - تعمیرکار جعبه فرمان - میزان فرمان - جلو بندی ساز - جو شکار - کارپیتکار1.35365,5001.55419,600
8قسمت آهنگری اتومبیل - جلوبندی سازی: کمک استادکار - کمک فنرساز1.15311,3001.3351,900
9قسمت آهنگری اتومبیل - جلوبندی سازی: وردست - کارآموز - کارگرساده - پادو1270,7221270,722
10قسمت مکانیک اتومبیل: استادکار - مکانیکدرجه یک (ماشین سبکو سنگین) - گیربکس - دیفرانسیل و پمپ ساز1.25338,4001.4379,000
11قسمت مکانیک اتومبیل: کمک مکا نیک - کمک پمپ ساز1.15311,3001.25338,400
12قسمت مکانیک اتومبیل: ور دست1.1297,8001.2324,900
13قسمت مکانیک اتومبیل: پادو - کارگر ساده - متفر قه1270,7221270,722
14قسمت رنگ کاری اتومبیل: استادکار - نقا ش - رنگ ساز1.25338,4001.4379,000
15قسمت رنگ کاری اتومبیل: آسترکار - بتو نه کار - قیر پا ش1.05284,3001.2324,900
16قسمت رنگ کاری اتومبیل: سمباده زن - وردست - کمک نقاش (نقاش داخل اتو مبیل و موتور)1.05284,3001.15311,300
17قسمت رنگ کاری اتومبیل: پادو1270,7221270,722
18قسمت صافکاری: استاد کار - صا فکار1.25338,4001.4379,000
19قسمت صافکاری: کمک صا فکار1.05284,3001.15311,300
20قسمت صافکاری: باز و بسته کن بدنه اتو مبیل1.1297,8001.25338,400
21قسمت صافکاری: وردست - کارگر ساده - پادو - متفرقه1270,7221270,722
22قسمت باطریسازی: استاد کار ( مکا نیک برق )1.25338,4001.4379,000
23قسمت باطریسازی: شاگرد مکانیک برق و با طری1.05284,3001.15311,300
24قسمت باطریسازی: کارگر ساده - متفرقه - وردست - پادو - نظا فتچی1270,7221270,722
25قسمت تودوزی اتومبیل: استاد کار - تشک دوز - برشکار1.2324,9001.35365,500
26قسمت تودوزی اتومبیل: کمک استادکار - کمک تشک د و ز - چرخکار و رویه کو ب1.15311,3001.25338,400
27قسمت تودوزی اتومبیل: نصبکار صندلی1.1297,8001.2324,900
28قسمت تودوزی اتومبیل: پا دو - کارگر ساده - وردست1270,7221270,722
29قسمت تعمیر صفحه کلاج و لنت کوبی: استاد کار1.3351,9001.4379,000
30قسمت تعمیر صفحه کلاج و لنت کوبی: کارگر ما هر - لنت کو ب1.1297,8001.2324,900
31قسمت تعمیر صفحه کلاج و لنت کوبی: وردست - پادو - کار کرساده1270,7221270,722
32قسمت توقفگاه اتومبیل: مدیر1.4379,0001.5406,000
33قسمت توقفگاه اتومبیل: منشی - دفتر دار - حسابدار - اپراتور1.25338,4001.35365,500
34قسمت توقفگاه اتومبیل: کارگرساده - پادو - نگهبان - سرا یدار1270,7221270,722
263. پارکینگ اتومبیل
کد اقتصادی: 38404 - 38420
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر1.4379,0001.5406,000
2منشی - دفتر دار - حسابدار - اپراتور1.25338,4001.35365,500
3کارگر ساده - پادو - نگهبا ن - سرا یدار1270,7221270,722
264. سینما
کد اقتصادی: 83107
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر - مدیراکران1.8487,3002541,400
2آپارا تچی1.5406,0001.6433,200
3بلیط فروش و سرکنتر ل1.4379,0001.5406,000
4کنترل چی1.2324,9001.3351,900
5بو فه چی1.1297,8001.2324,900
6سرا یدار1270,7221270,722
265. تولید و تعمیرپمپ آب (شنا ور)
کد اقتصادی: 37805 - 37831
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استاد کار ( کارگر ماهر )1.7460,2001.8487,300
2تعمیر کار درجه دو - دفتردار - حسابدار1.3351,9001.4379,000
3پادو - کارگرساده - آبدارچی - کارگر متفرقه1270,7221270,722
266. تولید و تعمیر دینام جوشکاری
کد اقتصادی: 37884 - 37842
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1ا ستادکار ( کارگر ما هر)1.7460,2001.8487,300
2تعمیر کار درجه دو - دفتردار - حسابدار1.3351,9001.4379,000
3پادو - کارگرساده - آبدارچی - کارگر متفرقه1270,7221270,722
267. تولید و تعمیر انواع کلید هادی
کد اقتصادی: 37801 - 37721
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استاد کار ( کارگر ماهر )1.7460,2001.8487,300
2تعمیر کار درجه 2 - دفتردار - حسابدار1.3351,9001.4379,000
3پادو - کارگرساده - آبدارچی - کارگر متفرقه1270,7221270,722
268. تولید و تعمیر انواع ابزارصنعتی برقی (سنگ بر - دریل - کف ساب - اره عمود بر - پولیش - پیچ گوشتی وبکس برقی وبادی)
کد اقتصادی: 37308 - 37309 - 37310 - 37812 - 37311 - 37319 - 36907 - 37312 37313 - 37314 - 37315 - 37316 - 37317 - 37318
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استاد کار ( کارگر ماهر )1.7460,2001.8487,300
2تعمیر کار درجه 2 - دفتردار - حسابدار1.3351,9001.4379,000
3پادو - کارگرساده - آبدارچی - کارگر متفرقه1270,7221270,722
269. تولید و تعمیرانواع کوئلهای برقی ( ولتاژ بالا)
کد اقتصادی: 38718 - 38317
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استاد کار ( کارگر ماهر )1.7460,2001.8487,300
2تعمیر کار درجه 2 - دفتردار - حسابدار1.3351,9001.4379,000
3پادو - کارگرساده - آبدارچی - کارگر متفرقه1270,7221270,722
270. تولید و تعمیرانواع رکتیفایر (دستگاه جوش DC و CO2 - پلاسما - نقطه جوش و درزجوش)
کد اقتصادی: 37220 - 37219
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استاد کار ( کارگر ماهر )1.7460,2001.8487,300
2تعمیر کار درجه 2 - دفتردار - حسابدار1.3351,9001.4379,000
3پادو - کارگرساده - آبدارچی - کارگر متفرقه1270,7221270,722
271. تولید و تعمیر آسانسور و پله برقی
کد اقتصادی: 39004 - 39002 - 39003 - 39001
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استاد کار ( کارگر ماهر )1.7460,2001.8487,300
2تعمیرکار درجه 21.3351,9001.4379,000
3دفتر دار - حسابدار1.2324,9001.3351,900
4پادو - کارگرساده - آبدارچی - کارگر متفرقه1270,7221270,722
272. بنکداران مواد غذایی
کد اقتصادی: 61609
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر1.2324,9001.3351,900
2فرو شنده - حسابدار - دفتردار - فاکتور نویس - صندو قدار - انباردار - را ننده1.15311,3001.25338,400
3کارگرساده - سرایدار - پادو - نگهبان1270,7221270,722
273. بنکداران چای
کد اقتصادی: 61615
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1فرو شنده - بسته بند - ترازو دار - صندو قدار - حسا بدار - فا کتورنو یس - ا نبا ردا ر - منشی - را نند ه1.15311,3001.25338,400
2کارگر ساده - سرا یدار - پادو1.05284,3001.15311,300
274. حصیر بافی
کد اقتصادی: 25702
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1کارگر ماهر - فروشنده1.1297,8001.2324,900
2کارگر ساده - پادو1270,7221270,722
275. حصیر فروشی
کد اقتصادی: 64505
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1کارگر ماهر - فروشنده1.1297,8001.2324,900
2کارگر ساده - پادو1270,7221270,722
276. تولید برس - تی و جارو
کد اقتصادی: 36217 - 39505 - 64213
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1کارگر ماهر - فروشنده1.1297,8001.2324,900
2کارگر ساده - پادو1270,7221270,722
277. پیک موتوری
کد اقتصادی: 71814
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر - مباشر1.5406,0001.6433,200
2دفتردار - رزروشن - حسابدار1.4379,0001.5406,000
3موتورسوار1.3351,9001.4379,000
4سرایدار - کارگر ساده - پادو1270,7221270,722
278. فروشگاه مواد شیمیائی صنعتی عمده و خرده فروشی
کد اقتصادی: 65608
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر فروش - مهندس شیمی1.9514,4002541,400
2کمک مهندس شیمی1.7460,2001.8487,300
3فروشنده - حسابدار - دفتردار1.5406,0001.6433,200
4تحصیلدار - بازاریاب - مأمور خرید1.3351,9001.4379,000
5کارگر ساده - پادو - سرایدار - انباردار1270,7221.1297,800
279. فروشگاه لوازم آزمایشگاهی و شیشه آلات
کد اقتصادی: 65609
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر فروش - مهندس شیمی1.9514,4002541,400
2کمک مهندس شیمی1.7460,2001.8487,300
3فروشنده - حسابدار - دفتردار1.5406,0001.6433,200
4تحصیلدار - بازاریاب - مأمور خرید1.3351,9001.4379,000
5کارگر ساده - پادو - سرایدار - انباردار1270,7221.1297,800
280. فروشگاه مواد شیمیائی صنعتی (بالک و بسته بندی)
کد اقتصادی: 65610
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر فروش - مهندس شیمی1.9514,4002541,400
2کمک مهندس شیمی1.7460,2001.8487,300
3فروشنده - حسابدار - دفتردار1.5406,0001.6433,200
4تحصیلدار - بازاریاب - مأمور خرید1.3351,9001.4379,000
5کارگر ساده - پادو - سرایدار - انباردار1270,7221.1297,800
281. دفتر فروش مواد شیمیائی صنعتی و لوازم آزمایشگاه و شیشه آلات
کد اقتصادی: 65611
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر فروش - مهندس شیمی1.9514,4002541,400
2کمک مهندس شیمی1.7460,2001.8487,300
3فروشنده - حسابدار - دفتردار1.5406,0001.6433,200
4تحصیلدار - بازاریاب - مأمور خرید1.3351,9001.4379,000
5کارگر ساده - پادو - سرایدار - انباردار1270,7221.1297,800
282. کافی شاپ
کد اقتصادی: 84236
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر - استادکار1.6433,2001.7460,200
2فروشنده1.5406,0001.6433,200
3حسابدار - صندوقدار1.4379,0001.5406,000
4گارسون - کافی من - بوفه چی1.3351,9001.4379,000
5کارگر ساده1.2324,9001.3351,900
6ظرفشوی - پادو - نظافتچی1.1297,8001.2324,900
283. فروشگاه مواد و لوازم بستنی
کد اقتصادی: 64214
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1فروشنده1.5406,0001.6433,200
2کارگر ساده1.2324,9001.3351,900
3پادو1.1297,8001.2324,900
284. تعمیر - فروش و خدمات پس از فروش انواع گوشی تلفن
کد اقتصادی: 73210
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1کارشناس فنی درجه یک2.6703,9002.7731,000
2کارشناس فنی درجه دو2.05555,0002.15582,100
3کارشناس فنی درجه سه1.8487,3001.9514,400
4تکنسین فنی درجه یک1.65446,7001.75473,800
5تکنسین فنی درجه دو1.45394,5001.55419,600
6تکنسین فنی درجه سه1.25338,4001.35365,500
7استادکار نصاب1.65446,7001.75473,800
8کمک استادکار نصاب1.25338,4001.35365,500
9حسابدار - فروشنده فنی - مسئول پذیرش1.45394,5001.55419,600
10منشی - دفتردار - تلفنچی - فروشنده جزء - انباردار - مأمور خرید1.15311,3001.25338,400
285. فروش قطعات - وسائل و لوازم یدکی تلفن و وسائل مخابراتی
کد اقتصادی: 73211
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1کارشناس فنی درجه یک2.6703,9002.7731,000
2کارشناس فنی درجه دو2.05555,0002.15582,100
3کارشناس فنی درجه سه1.8487,3001.9514,400
4تکنسین فنی درجه یک1.65446,7001.75473,800
5تکنسین فنی درجه دو1.45394,5001.55419,600
6تکنسین فنی درجه سه1.25338,4001.35365,500
7استادکار نصاب1.65446,7001.75473,800
8کمک استادکار نصاب1.25338,4001.35365,500
9حسابدار - فروشنده فنی - مسئول پذیرش1.45394,5001.55419,600
10منشی - دفتردار - تلفنچی - فروشنده جزء - انباردار - مأمور خرید1.15311,3001.25338,400
286. فروش - نصب - تعمیر و راه اندازی دستگاههای مخابراتی و ارتباطی
کد اقتصادی: 73212
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1کارشناس فنی درجه یک2.6703,9002.7731,000
2کارشناس فنی درجه دو2.05555,0002.15582,100
3کارشناس فنی درجه سه1.8487,3001.9514,400
4تکنسین فنی درجه یک1.65446,7001.75473,800
5تکنسین فنی درجه دو1.45394,5001.55419,600
6تکنسین فنی درجه سه1.25338,4001.35365,500
7استادکار نصاب1.65446,7001.75473,800
8کمک استادکار نصاب1.25338,4001.35365,500
9حسابدار - فروشنده فنی - مسئول پذیرش1.45394,5001.55419,600
10منشی - دفتردار - تلفنچی - فروشنده جزء - انباردار - مأمور خرید1.15311,3001.25338,400
287. فروش - تعمیر - نصب - راه اندازی و برنامه ریزی و نگهداری سیستمهای مخابراتی
کد اقتصادی: 73213
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1کارشناس فنی درجه یک2.6703,9002.7731,000
2کارشناس فنی درجه دو2.05555,0002.15582,100
3کارشناس فنی درجه سه1.8487,3001.9514,400
4تکنسین فنی درجه یک1.65446,7001.75473,800
5تکنسین فنی درجه دو1.45394,5001.55419,600
6تکنسین فنی درجه سه1.25338,4001.35365,500
7استادکار نصاب1.65446,7001.75473,800
8کمک استادکار نصاب1.25338,4001.35365,500
9حسابدار - فروشنده فنی - مسئول پذیرش1.45394,5001.55419,600
10منشی - دفتردار - تلفنچی - فروشنده جزء - انباردار - مأمور خرید1.15311,3001.25338,400
288. تولید قطعات گوشی تلفن - تلفن سانترال الکترونیک و دیجیتالی
کد اقتصادی: 37009
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1کارشناس فنی درجه یک2.6703,9002.7731,000
2کارشناس فنی درجه دو2.05555,0002.15582,100
3کارشناس فنی درجه سه1.8487,3001.9514,400
4تکنسین فنی درجه یک1.65446,7001.75473,800
5تکنسین فنی درجه دو1.45394,5001.55419,600
6تکنسین فنی درجه سه1.25338,4001.35365,500
7استادکار نصاب1.65446,7001.75473,800
8کمک استادکار نصاب1.25338,4001.35365,500
9حسابدار - فروشنده فنی - مسئول پذیرش1.45394,5001.55419,600
10منشی - دفتردار - تلفنچی - فروشنده جزء - انباردار - مأمور خرید1.15311,3001.25338,400
289. تولید و توزیع کارتهای ارتباطی و اینترنتی با کاربری دیجیتالی
کد اقتصادی: 73906
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1کارشناس فنی درجه یک2.6703,9002.7731,000
2کارشناس فنی درجه دو2.05555,0002.15582,100
3کارشناس فنی درجه سه1.8487,3001.9514,400
4تکنسین فنی درجه یک1.65446,7001.75473,800
5تکنسین فنی درجه دو1.45394,5001.55419,600
6تکنسین فنی درجه سه1.25338,4001.35365,500
7استادکار نصاب1.65446,7001.75473,800
8کمک استادکار نصاب1.25338,4001.35365,500
9حسابدار - فروشنده فنی - مسئول پذیرش1.45394,5001.55419,600
10منشی - دفتردار - تلفنچی - فروشنده جزء - انباردار - مأمور خرید1.15311,3001.25338,400
290. تهیه و مونتاژ شبکه های مخابراتی MDF - کابل شهری و فیبر نوری
کد اقتصادی: 73214
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1کارشناس فنی درجه یک2.6703,9002.7731,000
2کارشناس فنی درجه دو2.05555,0002.15582,100
3کارشناس فنی درجه سه1.8487,3001.9514,400
4تکنسین فنی درجه یک1.65446,7001.75473,800
5تکنسین فنی درجه دو1.45394,5001.55419,600
6تکنسین فنی درجه سه1.25338,4001.35365,500
7استادکار نصاب1.65446,7001.75473,800
8کمک استادکار نصاب1.25338,4001.35365,500
9حسابدار - فروشنده فنی - مسئول پذیرش1.45394,5001.55419,600
10منشی - دفتردار - تلفنچی - فروشنده جزء - انباردار - مأمور خرید1.15311,3001.25338,400
291. دفتر فروش - نصب - تعمیر و راه اندازی دستگاههای مخابراتی و ارتباطی
کد اقتصادی: 73215
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1کارشناس فنی درجه یک2.6703,9002.7731,000
2کارشناس فنی درجه دو2.05555,0002.15582,100
3کارشناس فنی درجه سه1.8487,3001.9514,400
4تکنسین فنی درجه یک1.65446,7001.75473,800
5تکنسین فنی درجه دو1.45394,5001.55419,600
6تکنسین فنی درجه سه1.25338,4001.35365,500
7استادکار نصاب1.65446,7001.75473,800
8کمک استادکار نصاب1.25338,4001.35365,500
9حسابدار - فروشنده فنی - مسئول پذیرش1.45394,5001.55419,600
10منشی - دفتردار - تلفنچی - فروشنده جزء - انباردار - مأمور خرید1.15311,3001.25338,400
292. دفتر فروش - تعمیر - نصب - راه اندازی و برنامه ریزی و نگهداری سیستمهای مخابراتی
کد اقتصادی: 73216
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1کارشناس فنی درجه یک2.6703,9002.7731,000
2کارشناس فنی درجه دو2.05555,0002.15582,100
3کارشناس فنی درجه سه1.8487,3001.9514,400
4تکنسین فنی درجه یک1.65446,7001.75473,800
5تکنسین فنی درجه دو1.45394,5001.55419,600
6تکنسین فنی درجه سه1.25338,4001.35365,500
7استادکار نصاب1.65446,7001.75473,800
8کمک استادکار نصاب1.25338,4001.35365,500
9حسابدار - فروشنده فنی - مسئول پذیرش1.45394,5001.55419,600
10منشی - دفتردار - تلفنچی - فروشنده جزء - انباردار - مأمور خرید1.15311,3001.25338,400
293. دفتر تولید قطعات گوشی تلفن - تلفن سانترال الکترونیک و دیجیتالی
کد اقتصادی: 37010
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1کارشناس فنی درجه یک2.6703,9002.7731,000
2کارشناس فنی درجه دو2.05555,0002.15582,100
3کارشناس فنی درجه سه1.8487,3001.9514,400
4تکنسین فنی درجه یک1.65446,7001.75473,800
5تکنسین فنی درجه دو1.45394,5001.55419,600
6تکنسین فنی درجه سه1.25338,4001.35365,500
7استادکار نصاب1.65446,7001.75473,800
8کمک استادکار نصاب1.25338,4001.35365,500
9حسابدار - فروشنده فنی - مسئول پذیرش1.45394,5001.55419,600
10منشی - دفتردار - تلفنچی - فروشنده جزء - انباردار - مأمور خرید1.15311,3001.25338,400
294. دفتر تولید و توزیع کارتهای ارتباطی و اینترنتی با کاربری دیجیتالی
کد اقتصادی: 73907
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1کارشناس فنی درجه یک2.6703,9002.7731,000
2کارشناس فنی درجه دو2.05555,0002.15582,100
3کارشناس فنی درجه سه1.8487,3001.9514,400
4تکنسین فنی درجه یک1.65446,7001.75473,800
5تکنسین فنی درجه دو1.45394,5001.55419,600
6تکنسین فنی درجه سه1.25338,4001.35365,500
7استادکار نصاب1.65446,7001.75473,800
8کمک استادکار نصاب1.25338,4001.35365,500
9حسابدار - فروشنده فنی - مسئول پذیرش1.45394,5001.55419,600
10منشی - دفتردار - تلفنچی - فروشنده جزء - انباردار - مأمور خرید1.15311,3001.25338,400
295. دفتر تهیه و مونتاژ شبکه های مخابراتی MDF - کابل شهری و فیبر نوری
کد اقتصادی: 73217
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1کارشناس فنی درجه یک2.6703,9002.7731,000
2کارشناس فنی درجه دو2.05555,0002.15582,100
3کارشناس فنی درجه سه1.8487,3001.9514,400
4تکنسین فنی درجه یک1.65446,7001.75473,800
5تکنسین فنی درجه دو1.45394,5001.55419,600
6تکنسین فنی درجه سه1.25338,4001.35365,500
7استادکار نصاب1.65446,7001.75473,800
8کمک استادکار نصاب1.25338,4001.35365,500
9حسابدار - فروشنده فنی - مسئول پذیرش1.45394,5001.55419,600
10منشی - دفتردار - تلفنچی - فروشنده جزء - انباردار - مأمور خرید1.15311,3001.25338,400
296. رنگ کاری لوازم خانگی
کد اقتصادی: 36416
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استادکار - نقاش - رنگ ساز1.3351,9001.4379,000
2آسترکار - بتونه کار - موم پوش1.1297,8001.2324,900
3سمباده رن - وردست - کمک نقاش1270,7221.1297,800
4کارگرساده - پادو1270,7221270,722
297. رنگ کاری موتورسیکلت
کد اقتصادی: 36412
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استادکار - نقاش - رنگساز1.3351,9001.4379,000
2آسترکار - بتونه کار - موم پاش1.1297,800102٢٧,٦١٣,٦٠٠
3سمباده زن - وردست - کمک نقاش1270,7221.1297,800
4کارگرساده - پادو1270,7221270,722
298. رنگ کاری کوره ای قطعات منفصله
کد اقتصادی: 36415
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استادکار - نقاش1.25338,4001.35365,500
2رنگ کار کوره ای1.2324,9001.3351,900
3سمباده زن - وردست1270,7221.1297,800
4کارگرساده - پادو1270,7221270,722
299. درب وپنجره سازی یو پی وی سی
کد اقتصادی: 31111
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استاد کار - برشکار1.4379,0001.5406,000
2وردست1.15311,3001.25338,400
3کارگرساده - پادو1270,7221270,722
300. آبکار پروفیل آلومینیومی
کد اقتصادی: 36413
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استاد کار1.4379,0001.5406,000
2وردست1.15311,3001.25338,400
3کارگر ساده1270,7221270,722
301. رنگ کاری پروفیل آلومینیومی
کد اقتصادی: 36414
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استادکار1.4379,0001.5406,000
2وردست1.15311,3001.25338,400
3کارگرساده - پادو1270,7221270,722
302. تولید کنندگان پروفیل آلومینیومی
کد اقتصادی: 36289
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استاد کار - رنگ کار1.4379,0001.5406,000
2کمک استاد کار - آبکار1.25338,4001.35365,500
3وردست - فروشنده1.15311,3001.25338,400
4کارگر ساده - پادو1270,7221270,722
303. نصب و ساخت قاب و توری آلومینیومی
کد اقتصادی: 36246
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استاد کار1.4379,0001.5406,000
2وردست1.15311,3001.25338,400
3کارگرساده - پادو1270,7221270,722
304. قاب سازی پروفیل آلومینیومی
کد اقتصادی: 36246
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استاد کار1.4379,0001.5406,000
2وردست1.15311,3001.25338,400
3کارگرساده - پادو1270,7221270,722
305. فروشندگان پروفیل آلومینیومی
کد اقتصادی: 62509
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استاد کار - رنگ کار1.4379,0001.5406,000
2کمک استاد کار - آبکار1.25338,4001.35365,500
3وردست - فروشنده1.15311,3001.25338,400
4کارگرساده - پادو1270,7221270,722
306. یراق آلات سازی آلومینیومی
کد اقتصادی: 36291
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استادکار1.4379,0001.5406,000
2نصاب - نما کار1.25338,4001.35365,500
3وردست1.15311,3001.25338,400
4کارگرساده1270,7221270,722
307. تولید و اجرای ویترین و غرفه بندی و پارتیشن آلومینیومی
کد اقتصادی: 36200
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استادکار1.4379,0001.5406,000
2نصاب - نما کار1.25338,4001.35365,500
3وردست1.15311,3001.25338,400
4کارگرساده - پادو1270,7221270,722
308. اجرای نما سازی و سقف آلومینیومی
کد اقتصادی: 36282
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استادکار1.4379,0001.5406,000
2نصاب - نما کار1.25338,4001.35365,500
3وردست1.15311,3001.35365,500
4کارگرساده - پادو1270,7221270,722
309. سلفون کشی
کد اقتصادی: 23912
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استادکار1.25338,4001.35365,500
2کارگرساده - پادو1270,7221270,722
310. کشش انواع میله و مفتول مسی و برنجی
کد اقتصادی: 35126
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استادکار1.2324,9001.3351,900
2فرو شنده1270,7221.1297,800
3کارگرساده - پادو - وردست1270,7221270,722
311. سازندگان لوازم مسی (مسگر)
کد اقتصادی: 35909
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استادکار1.2324,9001.3351,900
2فرو شنده1270,7221.1297,800
3کارگرساده - پادو - وردست1270,7221270,722
312. کشش مس فروش
کد اقتصادی: 64423
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استادکار1.2324,9001.3351,900
2فرو شنده1270,7221.1297,800
3کارگرساده - پادو - وردست1270,7221270,722
313. سفیدگری
کد اقتصادی: 35906
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استاد کار1.2324,9001.3351,900
2فرو شنده1270,7221.1297,800
3کارگرساده - پادو - وردست1270,7221270,722
314. خمکاری
کد اقتصادی: 36336
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استاد کار1.2324,9001.3351,900
2فرو شنده1270,7221.1297,800
3کارگرساده - پادو - وردست1270,7221270,722
315. چرخکار و پرداختکاری لوازم مسی
کد اقتصادی: 36417
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استاد کار1.2324,9001.3351,900
2فرو شنده1270,7221.1297,800
3کارگرساده - پادو - وردست1270,7221270,722
316. فروشندگان لوله - میله ،تسمه مسی و برنجی بدون روکش ،ظروف مسی و ورق مسی
کد اقتصادی: 64421
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استاد کار1.2324,9001.3351,900
2فرو شنده1270,7221.1297,800
3کارگرساده - پادو - وردست1270,7221270,722
317. نورد مسی و برنجی
کد اقتصادی: 35319
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استاد کار1.2324,9001.3351,900
2فرو شنده1270,7221.1297,800
3کارگرساده - پادو - وردست1270,7221270,722
318. دفتر فروش لوله - میله - تسمه - ظروف - ورق - سیم مسی و برنجی بدون روکش
کد اقتصادی: 64422
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1استاد کار1.2324,9001.3351,900
2فرو شنده1270,7221.1297,800
3کارگرساده - پادو - وردست1270,7221270,722
319. فروش تجهیزات دندانپزشکی
کد اقتصادی: 39142
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر - مباشر1.4379,0001.5406,000
2فرو شنده - حسابدار - دفتر دار - راننده - توزیع کننده1.2324,9001.3351,900
3نگهبان - کارگر ساده - پادو1.05284,3001.15311,300
320. فروش مواد مصرفی و لوازم دندانپزشکی
کد اقتصادی: 39143
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر - مباشر1.4379,0001.5406,000
2فرو شنده - حسابدار - دفتر دار - راننده - توزیع کننده1.2324,9001.3351,900
3نگهبان - کارگر ساده - پادو1.05284,3001.15311,300
321. تبدیل کننده موکت رول به قطعه ای و پادری
کد اقتصادی: 24433
ردیفمشاغلشهرهای کمتر از 500 هزار نفرشهرهای بیشتر از 500 هزار نفر
نسبتمعادل ریالینسبتمعادل ریالی
1مدیر فروش1.4379,0001.5406,000
2فرو شنده - حسابدار1.25338,4001.35365,500
3کمک حسابدار - صندوقدار - کارگر انبار1.1297,8001.2324,900
4کارگرساده - پادو - سرایدار1270,7221270,722