حقوق و دستمزد
تلقی شدن کالای قاچاق فاکتور صوری در تبصره ماده 19
تلقی شدن کالای قاچاق فاکتور صوری در تبصره ماده 19
١٣٩٥/٠٦/١٨
 تلقی شدن کالای قاچاق فاکتور صوری در تبصره ماده 19

⭕️ تبصره ماده 19 - قانون مالیات برارزش افزوده

كالاهای مشمول ماليات كه بدون رعايت مقررات و ضوابط اين قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و ساير مقررات مربوط موضوع اين قانون، كالای قاچاق محسوب و مشمول قوانين و مقررات مربوط می‌شود

"صورتحساب های دریافتی از شرکت هایی که مالکیتی نداشته اند تا بتوانند مالکیت به مودی خریدار منتقل کنند در حکم این است که بابت معاملات واقعی صورتحساب توسط انتقال دهنده اصلی صادر نشده لذا به دلیل فقدان صورتحساب قابل تعلق واستناد، در حکم کالای قاچاق بوده ومشمول مقررات قاچاق می باشد "